Många vallöften i SD plattform

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Många vallöften i SD plattform Senaste nytt om flyktingkrisen

Många vallöften i SD plattform - Sverigedemokraterna går till val på vårdsatsningar, stopp i asylmottagningen och tuffare kriminalpolitik.

Partiet har på senare år fått ökad konkurrens från S och M - framförallt när det gäller hårdare tag mot brott.

SD-ledaren Jimmie Åkesson presenterar i dag partiets valplattform i Örebro. Det 20-sidiga dokumentet innehåller 96 punkter på 20 politikområden.

Främst kommer partiets nya profilområde, vården, och de traditionella profilområden kriminalpolitik, migration och integration.

Redan vid SD:s kongress i höstas lyfte Åkesson vårdpolitiken. I plattformen föreslås bland annat en skarpare vårdgaranti. Väntetiden för specialistvård ska vara max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar, enligt SD.

Partiet vill också satsa på vårdpersonalen, till exempel genom bibehållen lön för sjuksköterskor som går specialistutbildning.

SD föreslår även en vårdplatsgaranti, samt en patienträttsgaranti, som ska ge patienter rätt att välja vård i hela landet.

På de traditionella SD-områdena migration och brottslighet har partiet fått skärpt konkurrens från främst Moderaterna.

I valplattformen vill SD ha stopp i asylmottagningen. Sverige ska, enligt partiet, bara ta emot asylsökande från våra grannländer och "stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert".

SD vill också skärpa försörjningskraven för anhöriginvandring samt ha kontroller av släktskap. I valplattformen lovas polisen fler resurser för att eftersöka människor som befinner sig illegalt i Sverige, fler förvarsplatser och längre vistelser i förvar om utvisning inte är möjlig.

När det gäller hårdare tag mot brottslingar så är det numera ett profilområde både för S och M.

I valplattformen står det att SD vill införa breda straffskärpningar och särskilt höja minimistraffen för upprepade och grova brott och för gränsöverskridande brottslighet.

SD vill också ha obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar och möjlighet att återkalla medborgarskap vid terrorbrott.

Partiet vill även "utreda möjlighet till polisarrest för att tillfälligt frihetsberöva personer som stör ordningen och uppträder aggressivt mot polis".

I integrationspolitiken, som SD kallar sammanhållningspolitik, vill partiet skärpa kraven för medborgarskap bland annat genom språk- och samhällskunskapstest, koppla medborgarskapet till tillgång till de generella välfärdssystemen och införa en medborgarplikt. Utöver värn- och civilplikt ska medborgare också förväntas delta i samhällsnyttiga uppgifter.

I jobbpolitiken vill SD avskaffa "ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder" och satsa på bland annat småföretag och sänkt arbetsgivaravgift. För att öka rörligheten på bostadsmarknaden föreslås en ny avdragsgill sparform för bosparande.

På skolområdet vill partiet bland annat införa "jourklasser" för elever med behov av extra stöd och "pliktskola", en särskild skola för elever som begår allvarliga övergrepp i skolmiljö.

För äldre lovas till exempel höjt bostadstillägg och höjd garantipension, samt slopande av "pensionärsskatten".

Inom försvarspolitiken siktar SD på en försvarsbudget motsvarande 2,5 procent av BNP.

Skärpt vårdgaranti - specialistvård inom 30 dagar.

Avskaffa den "i praktiken" kostnadsfria sjuk- och tandvården för personer som befinner sig illegalt i Sverige.

Bibehållen lön för sjuksköterskor som specialistutbildar sig.

Inför en civilkuragelag.

Medborgarplikt för alla att delta i samhällsnyttiga uppgifter.

Satsa på lärlingsanställningar som ny anställningsform.

Sverige ska bara ta emot asylsökande från grannländerna.

Skärpta krav för att bli medborgare, bland annat språk- och samhällskunskapsprov.

Inför riktiga livstidsstraff.

Obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar.

Nej till flygskatt.

Inför avdragsgillt bosparande.

Inför nytt engångsbidrag för förstföderskor.

"Avkvotera" föräldraförsäkringen.

Ge äldre snabbspår på akuten.

Höj bostadstillägg och garantipensioner.

Avskaffa "pensionärsskatten".

Källa: SD:s valplattform

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-02-15 12:54

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+