Migrationsverket 34 700 söker asyl i år

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Migrationsverket 34 700 söker asyl i år Senaste nytt om flyktingkrisen

Migrationsverket 34 700 söker asyl i år - 34700 människor kommer att söka asyl i Sverige i år.

Så lyder Migrationsverkets nya flyktingprognos, som innebär en minskning jämfört med hur myndigheten bedömde läget i höstas.

Under förra året sökte knappt 29000 personer asyl i Sverige. För 2017 räknade Migrationsverket i sin prognos från oktober med 36700 asylsökande. I den prognos som myndigheten presenterar i dag tror man på 34700 asylsökande i Sverige i år - alltså 2000 färre än förra bedömningen.

Prognosen för 2018 är på 35000 personer, vilket är 5000 färre än i oktoberprognosen.

Enligt Migrationsverkets planeringsantagande kommer antalet ensamkommande barn att vara oförändrat under 2017 och 2018 - 2400 i år och 2900 nästa år. När det nu kommer färre asylsökande kommer fokus att flyttas från mottagningsverksamheten och i stället riktas mot att fatta så många beslut som möjligt.


Få förändringar

"Förra årets kraftsamling ledde till att Migrationsverket kunde avgöra 112000 asylärenden, nästan en fördubbling jämfört med 2015. Nu gäller det att dra nytta av de erfarenheterna i framförallt arbetsmarknads- och anknytningsärendena", säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad biträdande operativ chef på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Några dramatiska förändringar av de antaganden som gjordes i höstprognosen har inte skett. Kriget i Syrien och Irak pågår, men EU:s migrationssamarbete med Turkiet gäller fortfarande. Efter att det trädde i kraft förra våren minskade antalet migranter och flyktingar till Grekland markant. Dessutom är den så kallade Balkanrutten fortsatt stängd för de som vill ta sig vidare norrut i Europa.


Gränskontroller kvar

Även EU-länder har behållit sina tillfälliga gränskontroller inne i EU. Den svenska regeringen beslutade i förra veckan att förlänga gräns- och id-kontrollerna i Syd- och Västsverige över våren.

Många migranter och flyktingar tar sig fortfarande över centrala Medelhavet till Italien från framförallt Libyen och EU befarar att de kan komma att öka under våren. Migrationsverket bedömde dock i höstprognosen att de flesta av dessa grupper inte har Sverige som tilltänkt destinationsland.


Svårt med bostäder

Den första februari i år var 115360 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. I höstas räknade myndigheten med att handläggningstiden kommer att stiga till 15 månader i år och sedan sjunka så att snittiden blir tolv månader under 2017. Prognosen var då att upp till 107000 asylärenden kommer att avgöras i år.

Många kommuner kämpar med att ordna bostäder till asylsökande som får uppehållstillstånd. Förra året togs 68761 flyktingar med anhöriga emot i kommunerna. Prognosen för 2017 var i höstas 79700. Siffrorna innefattar även dem som ordnar bostad på egen hand.

Samtidigt väntas allt fler behöva återvända till sina hemländer. Oktoberprognosen spådde 28800 avgjorda återvändandeärenden 2017. Av dem väntades 14800 återvända frivilligt.

Prognosen för antalet inkomna anhörigärenden under 2017 var i oktober 91000.

Källa - 2017-02-07 12:32

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+