Migrationsverket har inte tagit sitt ansvar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Migrationsverket har inte tagit sitt ansvar Senaste nytt om flyktingkrisen

Migrationsverket har inte tagit sitt ansvar - Det räcker inte att Anders Danielsson nu lämnar posten som gd på Migrationsverket. Myndigheten har begått ett allvarligt tjänstefel när ålder på flyktingar inte har kontrollerats. Frågan om ansvaret för detta måste granskas, skriver debattören Staffan Danielsson.

Jag har sedan 2012 argumenterat för att Sverige som ett litet land i norra Europa inte uthålligt, vid växande flyktingströmmar, kan ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder. Detta har av många ansetts vara en främlingsfientlig, och än värre, inställning, tyvärr. (Nu har kritiken tystnat, när regering och opposition gått mycket längre).

Under den tid som jag argumenterat har Sveriges andel av asylsökande till EU gått från 10 procent till 15-20 procent och andelen av ensamkommande barn som väljer att ta sig till Sverige har ökat från 10 procent till 40 procent år 2015. Det är oerhört höga andelar med tanke på att Sveriges andel av EU:s befolkning är 2 procent.

Varför valde då över 35 000 ensamkommande barn, varav en betydande andel var vuxna män, under 2015 att lyssna på sina flyktingsmugglares entydiga råd och ta sig till Sverige?

Min bedömning är, med ledning av erfarenheter från nordiska grannländer samt från erfarenheter från HVB-hem över landet samt på senaste tiden även uppgifter från Migrationsverket, att 20-30 procent eller fler av de som av Migrationsverket godtagits som barn under 18 år egentligen är vuxna män mellan 20-30 år eller mer, det vill säga över 10 000 personer.

Eftersom ett asylsökande ensamkommande barn (som nästan regelmässigt ges asyl) i 16-17-årsåldern fram till sin 21-årsdag kostar staten 3-4 miljoner kronor så skulle, om säg 30 procent av de ensamkommande barnen under 2015 var vuxna män, dessa kosta staten flera tiotals miljarder kronor.

Utöver att beviljas asyl som barn fastän de är vuxna män så har de därtill placerats med barn på asylboenden över landet med ibland allvarliga påfrestningar för både barn och personal.

Huvudansvaret för detta bär Migrationsverket.

Sverige har som enda EU-land de senaste åren underlåtit att kontrollera ålder när oklarhet rått om asylsökande är barn eller vuxna. Istället har i praktiken nästan alla som uppgivit sig vara barn av Migrationsverket godtagits som barn, fått asyl och personnummer som barn, fått förmåner som barn och placerats på boenden med barn. Naturligtvis måste ett rättssamhälle kontrollera att endast barn ges asyl som barn medan vuxna män ges asyl som vuxna män.

Migrationsverket skyller från sig på att barnläkare och advokater vägrat och vägrar att utföra medicinska åldersbestämningar. Det rättssamhälle som låter yrkesgrupper diktera politiken är mycket illa ute. Hur skulle Sverige se ut om till exempel poliser vägrade verkställa utvisningar, barnmorskor vägrade utföra aborter och barnläkare och advokater vägrade acceptera ålderskontroller trots riksdags- och myndighetsbeslut?

Istället för att till exempel beordra statsanställda läkare att göra sitt jobb, i dialog med regeringen, valde Migrationsverket istället att upphöra med att kontrollera ålder och godta nästan alla som barn som påstod sig vara det.

Migrationsverket agerande genom att svika sitt myndighetsansvar, med mycket stora negativa effekter på Sveriges statsbudget och med allvarliga störningar på asylboenden och HVB-hem, är en rättsskandal som även smittar av sig på de regeringar som passivt låtit detta ske.

Jag har krävt att gd Anders Danielsson, som huvudansvarig för migrationsverkets agerande, borde avgå, vilket nu faktiskt sker.

Det räcker dock inte med det. Jag ska en tredje gång JO-anmäla Migrationsverket för tjänstefel genom sin underlåtenhet att inte kontrollera ålder. Det bör också övervägas om inte konstitutionsutskottet borde granska det som skett.

Det är nu ytterst regeringens ansvar att säkerställa att Migrationsverket omgående tar sitt ansvar och kontrollerar ålder på ensamkommande så att barn ges asyl som barn och vuxna män som vuxna. En förutsättning för detta är att Migrationsverket vid tveksamhet om uppgiven ålder är under 18 år klassar den ansökande som vuxen så att den berörde kan hävda sin rätt till medicinsk åldersbedömning om han så önskar. Det är absurt att Migrationsverket så länge godtagit nästan allas uppgifter om sin ålder trots de mycket starka incitament som finns för att uppge för låg ålder.

Slutligen, jag har varit lite av en ropandes röst i öknen i denna fråga. Varför har svenska myndigheter, ansvariga politiker, och medierna, inte slagit larm eller granskat detta i tid?

riksdagsledamot (C)

Källa - 2016-09-22 10:36

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+