Miljöpartiet får inte kapa sina rötter

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Miljöpartiet får inte kapa sina rötter Senaste nytt om flyktingkrisen

Miljöpartiet får inte kapa sina rötter - Vi som undertecknar detta är 16 djupt oroade miljöpartister med olika politiska uppdrag inom kommuner, landsting och regioner. Anledningen till vår oro är den utveckling som skett och sker i Miljöpartiet sedan valet.

Miljöpartiet skapades som ett systemkritiskt parti som insåg nödvändigheten av radikala samhällsförändringar för att kunna skapa ett hållbart samhälle där människor lever inom naturens och planetens ramar. Ytterligare viktiga hörnpelare är solidaritet med alla världens folk, djur, natur och framtida generationer.

Situationen i världen sedan Miljöpartiets bildande har förvärrats på många plan; mängden flyktingar i världen har inte varit så stor sedan andra världskriget och vi ser effekterna av en accelererande klimatförändring. Behovet av en grön omställning och solidaritet med utsatta människor har aldrig varit större - samtidigt ser vi såväl i Sverige som i många andra länder istället ökande populism, främlingsfientlighet och egoism.

I denna situation menar vi att det är olyckligt med ett miljöparti som backar från principer, avsäger sig en opinionsbildande roll och prisar en urvattnad politik som är helt otillräcklig för att uppnå de samhällsförändringar som måste äga rum. Än allvarligare är utvecklingen från en demokratisk gräsrotsrörelse med transparenta beslutsprocesser och högt i tak till en toppstyrd organisation som är intolerant mot oliktänkande. Det finns en oroande tendens till att vilja göra en uppdelning mellan gamla och nya gröna, liksom mellan det dagliga politiska hantverket och det viktiga gröna opinionsbildandet. Vi menar istället att Miljöpartiet måste kunna se helheten och ta till vara på så väl gamla som nya grönas erfarenheter och tankar. Inte minst får partiet aldrig glömma och tappa kontakten med den ideologi som var och är dess existensberättigande.

Partiledningens övergripande ledstjärna efter valet har varit att sitta i, och stanna kvar i, regeringen. Och visst har Miljöpartiet nått flera betydelsefulla gröna framgångar som resultat av regeringspositionen. Det så kallade klimatklivet och hög budget för klimatbistånd är vi glada och tacksamma för. Tyvärr har priset för dessa framgångar varit att man kohandlat bort centrala löften som partiet gett sina väljare och vi anser även att man brutit mot kongressbeslut. Många partimedlemmar och väljare tycker sveken vad gäller brunkolet, flyktingpolitiken och värdlandsavtalet med Nato är oacceptabla. Detta har allvarligt skadat förtroendet för partiet.

Det är omvittnat svårt att sitta i regering när man är ett litet parti. En del miljöpartister tycker att vinsterna som Miljöpartiet nått i regeringsställning i form av grön politik har varit värt uppoffringarna - andra tycker det inte. Det miljöparti som fungerar som grundarna tänkte sig det - med högt i tak och som låter alla röster höras - ser skilda perspektiv som en tillgång och möjlighet till lärande. Tyvärr tycks inte dagens partiledning resonera på samma sätt. Den tycks snarare tro att toppstyrning och hårdare tag mot oliktänkande är vägen att stoppa den interna kritiken.

Vi som skriver under detta ser som framgår flera skäl till oro över partiets utveckling. Det vi idag främst vill lyfta är emellertid vår mening att Miljöpartiet skall återgå till att vara ett decentralistiskt parti med transparenta beslutsprocesser, högt i tak och respekt för olika åsikter. Ur vårt partiprogram framgår att olikhet berikar; diskriminering fördöms och civil olydnad kan vara ett betydelsefullt redskap i demokratin. Dessa ord förpliktigar. Att gå emot partiprogrammet i centrala frågor ska exempelvis aldrig kunna vara ett skäl för en miljöpartist att bli fråntagen uppdrag eller utestängd från gemenskapen.

Det finns i dagsläget stora spänningar och skilda viljor inom Miljöpartiet. Vi menar att det är först när partiet lär sig att uppskatta och bejaka dessa skillnader, och lyckas finna för alla parter acceptabla vägar vidare, som partiet kommer att växa och utvecklas.

Jan-Olov Adolfsson, kommunfullmäktige, ordförande MP Aneby

Maria Alfredsson, kommunfullmäktige, ordförande MP Gagnef

Mihai Banica, ersättare regionfullmäktige Region Jönköpings län, MP Gislaved

Kajsa Carlsson, regionfullmäktige Region Jönköpings län, MP Värnamo

Anders Englesson, gruppledare kommunfullmäktige, MP Karlshamn

Julia Fedioutchek, politisk sekreterare, MP Tyresö

Laszlo Gönczi, gruppledare kommunfullmäktige, MP Ljusdal

Etelka Huber, kommunalråd, MP Nässjö

Sibylla Jämting, regionfullmäktige Region Jönköpings län, MP Aneby

Britta Kahanpää, revisor, MP Norrköping

Jenny Nilsson, kommunfullmäktigeledamot, lokalt språkrör, MP Örnsköldsvik

Josefin Nilsson, ersättare kommunfullmäktige MP, Grön Ungdom Örnsköldsvik

Christina Waldenström, ersättare kommunfullmäktige, MP Borås

Anneli Vitterskog, ersättare regionfullmäktige, Region Östergötland, MP Mjölby

Mathias Zachariassen, ersättare kommunfullmäktige, MP Nacka

Henrik Öhrn, kommunfullmäktige gruppledare, MP Avesta

Källa - 2016-12-02 09:47

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+