Mindre krut i rut skadar Sverige

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Mindre krut i rut skadar Sverige Senaste nytt om flyktingkrisen

Mindre krut i rut skadar Sverige - Det jobbfientliga i regeringens politik blir allt mer framträdande. I måndags utökades rut-avdraget för hushållsnära tjänster till att också inkludera bland annat flytt- och trädgårdstjänster, men tidigare har ju regeringen valt att halvera avdraget från 50 000 till 25 000 kronor per år.

Enligt Konjunkturinstitutet har rut-avdraget resulterat i bestående högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Av de uppskattningsvis 20 000 nya jobben som blivit till har tre fjärdedelar gått till tidigare arbetslösa - och tvärt emot vad LO gång på gång har hävdat ser vi att lönerna inom rut-branschen inte har sänkts.

Det fundamentala problemet är att den rödgröna regeringen till synes inte förstår hur företag fungerar. När sänkning av rut drevs igenom rättfärdigades det med att få drar av mer än 25 000 per år. Problemet är att försämringen slår ut företag; marknadsandelarna minskar och klimatet blir oförutsägbart. En granskning av DI visar att det senaste året skett en tydlig nedgång av antal företag som utför rut-arbeten (DI 28/7).

Rut-branschen kan komma att ha en nyckelfunktion framgent. I ett land där endast en av fyra utomeuropeiska invandrare har jobb efter åtta år - och en stor del av asylinvandringen är lågutbildad - är hushållsnära jobb en möjlighet att kliva in på arbetsmarknaden och med det in i det svenska samhället. Men det är på lång sikt också ett steg vidare: fyra av tio rut-företagare är födda utanför Sverige enligt siffror från Ekonomifakta.

Socialdemokraterna har en fix idé om att rut-jobb handlar om pigor och poolskötare som hunsas av herrskapet. Den synen är inte bara märkligt moraliserande utan också direkt felaktig. Men också föraktfullt gentemot dem, inte sällan egenföretagare, som försörjer sig genom hederligt arbete i andras hem.

Källa - 2016-08-02 07:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+