Muf Halvera lönen för de nyanlända

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Muf Halvera lönen för de nyanlända Senaste nytt om flyktingkrisen

Muf Halvera lönen för de nyanlända - Den svenska modellen klarar inte av att bryta utanförskapet. Därför behövs nya grepp. En ny anställningsform behövs där nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna tjäna 50 procent av kollektivavtalens lägstalöner. Det skriver Benjamin Dousa, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet.

Lördagen den 17 december lämnade Svenskt Näringsliv förhandlingarna om enkla jobb med LO. Det finns fördelar med partssystemet, som att vi har rekordfå strejkdagar. Men det finns också inbyggda fel vilket i sin tur leder till tudelningen på arbetsmarknaden. De människor som står utanför den svenska modellen, alla arbetslösa, får nämligen inte sitta med vid förhandlingsbordet. Konstruktionen där arbetsgivarna framför allt bryr sig om den totala kostnadsmassan - märket - och arbetstagarorganisationerna fokuserar på sina medlemmar, som redan har jobb, skapar höga inträdesbarriärer för de hundratusentals människorna utanför. Den svenska modellen är felprogrammerad, och det är hög tid för politiken att göra något åt det.

Arbetslösheten bland utrikesfödda ligger idag på över 20 procent, och tittar man på de asyl- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige de senaste åren ger statistiken en ännu dystrare bild. Moderaterna har tyvärr gått hand i hand med LO i bygget av de höga murarna kring arbetsmarknaden. De praktiska konsekvenserna blir dessutom långvariga med cementerat bidragsberoende och oroligheter i utanförskapsområden.

Eftersom parterna alldeles uppenbart är oförmögna att själva skapa förutsättningar för nya enkla jobb så kan inte politiken stå still. Sverige är det land i EU med lägst andel jobb som inte kräver någon längre utbildning, trots att vi just nu antagligen är det land med störst behov av lägre trösklar. Det handlar inte, som LO och Socialdemokraterna gärna vill få det att låta som, att skapa en andra klassens medborgare. Istället handlar det om att ge människor chansen. Därför vill vi i Moderata Ungdomsförbundet:

1. Ta fram en ny anställningsform för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Samtliga allianspartier har redan föreslagit det, men vi vill ta längre steg i den riktningen. Kommer det människor till Sverige med lägre produktivitet än genomsnittsbefolkningen så måste det avspeglas i lönenivån. Vi vill se en ny, arbetsgivaravgiftsbefriad, anställningsform där nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna tjäna 50 procent av kollektivavtalens lägstalöner och utan att företagen som använder sig av anställningsformen ska behöva använda kollektivavtal. Det mest effektiva sättet att höja människors produktivitet på är genom arbetslivserfarenhet.

2. Reformerad arbetsrätt.

I både privat och offentlig sektor är nya anställningar förknippat med risk och osäkerhet. När företag med högst 10 anställda fick undanta 2 personer från turordningslistorna så skapades 5000 nya jobb. Moderaterna bör därför fortsätta på den vägen genom att helt ta bort turordningsreglerna, utvidga utrymmet för saklig grund för uppsägning och avskaffa MBL. I Sverige måste det bli lättare att driva företag och anställa, det är så vi skapar fler arbetstillfällen.

3. Utvidgat Rut.

Skatteavdraget för hushållsarbete har gjort svarta jobb vita men även fått hela branscher att växa explosionsartat. Med ett utvidgat Rut som omfattar alla tjänster som genomförs både i och i anslutning till hemmet kan helt nya tjänster skapas.

4. Lägre bidrag och skatter.

För att fler enkla jobb ska skapas, så måste det också finnas villig arbetskraft. Därför måste det alltid vara mer lönsamt att ta ett enkelt jobb än att leva på bidrag. Det ska inte gå att ha som affärsidé att permanent försörja sig på andras bekostnad. Bidragen och skatterna för små inkomster måste sättas så lågt att ingen någonsin tvekar på om det är värt att söka ett jobb.

5. Krav på 8 timmars aktivitetskrav för alla bidrag.

Försörjning på skattepengar ska alltid villkoras till att göra allt vad man kan för att göra sig anställningsbar. Vår grundinställning är att bidrag till sin natur är omoraliska, därför ska de efterlikna den reguljära arbetsmarknaden så mycket som möjligt.

Tudelningen på arbetsmarknaden där unga och utrikesfödda har det svårt att komma i arbete är ett direkt resultat av den svenska modellen. När man väl kommer in på arbetsmarknaden innebär det mycket mer än pengar den 25:e varje månad. Det leder också till självkänsla och delaktighet. Parterna har svikit både unga och utrikesfödda, därför faller det nu på politiken att bekämpa utanförskapet.

förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Källa - 2016-12-25 16:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+