Närmare 2 000 barn och unga försvunna

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Närmare 2 000 barn och unga försvunna Senaste nytt om flyktingkrisen

Närmare 2 000 barn och unga försvunna - Nästan 2000 barn och unga har försvunnit i Sverige efter att de kommit ensamma hit och anvisats till en kommun.

Risken för att få avslag på asylansökan är en vanlig orsak.

Siffran är en ögonblicksbild från maj 2016 över hur situationen såg ut då bland de drygt 45000 barn och unga som kommit ensamma till Sverige från 2013 och fram till dess. Den presenteras i en rapport från länsstyrelserna, som tagits fram på regeringens uppdrag.

Ungefär fyra procent hade försvunnit, vilket motsvarar 1829 barn och unga. Ytterligare barn, som inte hunnit anvisas till en kommun, har försvunnit, men hur många är det ingen som vet.


FN-kritik

Sverige har kritiserats av både FN:s barnrättskommitté och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för att så många försvinner. Dessa barn och unga riskerar att bli offer för människohandel eller indragna i kriminalitet - men svenska myndigheter är handfallna.

Merparten av dem som försvunnit var 16 år eller äldre, men hela 14 procent var i åldern 13 till 15 år och tre procent så unga som sju till tolv år.

Att så unga försvinner är anmärkningsvärt, anser länsstyrelserna, men det är oklart var de tar vägen. Enligt Migrationsverket kan de ha rest vidare till andra släktingar eller bekanta.

Barn och unga som kommer ensamma hit från Marocko och Algeriet avviker i mycket hög utsträckning, troligen eftersom utsikterna för att beviljas asyl är så liten för dem. Bland afghaner är det en förhållandevis liten andel som avviker (1,6 procent), men eftersom de allra flesta som kommer som ensamkommande till Sverige är från Afghanistan är de ändå den näst största gruppen bland barn som avviker.


Dåligt grepp

Var de sedan tar vägen har svenska myndigheter dåligt grepp om. Av dem som avvek 2013-2016 är 70 procent fortfarande eftersökta. Åtta procent är registrerade som "utresta" och drygt en femtedel har kommit tillbaka eller hittats.

Utöver risk för avslag är missnöje med kommunplacering en vanlig orsak, till exempel för att släkt, vänner eller bekanta finns långt borta i någon annan del av landet. Störst andel barn och unga avviker från Norrbottens, Dalarnas, Östergötlands och Gävleborgs län.

Källa - 2016-11-17 14:52

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+