Noaks Ark Syd begärs i konkurs

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Noaks Ark Syd begärs i konkurs Senaste nytt om flyktingkrisen

Noaks Ark Syd begärs i konkurs - Noaks Ark Syd är en ideell förening som 1987 bildades under namnet Noaks Ark Malmöhus. Föreningen är idag en del av Riksförbundet Noaks Ark och arbetar i Skåne och Blekinge för att stötta personer som lever med hiv och deras närstående. Föreningen har en lokal på Möllevången i Malmö där de tar emot besökare och de erbjuder även rådgivning över telefon.

Föreningen som 2017 hade ett resultat på minus 1,5 miljoner kronor har nu lämnat in en konkursansökan till Malmö tingsrätt. I årsbokslutet nämns bland annat en hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning som anledningar till de ekonomiska problemen. Sedan mars 2017 har hela föreningens styrelse bytts ut vid två tillfällen.

- Det har funnits konflikter på arbetsplatsen mellan olika grupperingar, säger Christopher Aqurette som är tillförordnad verksamhetschef och den som lämnat in konkursansökan.

Men det största ekonomiska bakslaget kom när hälso- och sjukvårdsnämnden i september beslutade att minska föreningens utlovade statsbidrag för hivpreventivt arbete för 2017 med över 900 000 kronor. En otydlig ansvarsfördelning och struktur togs tillsammans med bland annat arbetsmiljöproblem upp som skäl för beslutet. Statsbidraget utgjorde 2016 mer än hälften av föreningens intäkter.

- Den direkta orsaken till konkursansökan är beslutet som tagits i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men det är många fel som har begåtts inom Noaks Ark Syd. Det har inte varit en stabil organisation och på det sättet ska vi vara självkritiska, säger Christopher Aqurette.

Den minskade bidraget ledde till att föreningen inte kunde leva upp till det medfinansieringsavtal som man 2016 tecknade med EU-fonden AMIF, asyl-, migrations- och integrationsfonden. Noaks Ark Syd skulle ha bidragit med en miljon kronor till ett projekt som går ut på att informera personer som bor i Sverige men som inte är EU-medborgare om sexuell hälsa och rättigheter i Sverige.

- Den miljon som vi skulle använda till att finansiera projektet fanns på vårt bankkonto fram till september. Projektet var inte direkt kopplat till vår kärnverksamhet men det har nu spillt över på den, säger Christopher Aqurette.

I dagsläget finns det nio anställda på Noaks Ark Syd. Vad som ska hända med dem och de personer som söker stöd hos föreningen är oklart.

- Jag hoppas att en konkursförvaltare antingen kanske kan göra någon typ av rekonstruktion eller att vi hittar ett bra sätt att lägga ner, säger Christopher Aqurette.

Källa - 2018-04-07 15:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+