Norden behöver samordna flyktingpolitik

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Norden behöver samordna flyktingpolitik Senaste nytt om flyktingkrisen

Norden behöver samordna flyktingpolitik - Samordnade gränskontroller är ett bra förslag, men otillräckligt. Det skriver liberala politiker i Vellinge, som vill gå längre och vill ha ett gemensamt system för placering av asylsökande i de nordiska länderna.

Den svenska och danska redareföreningen uppmanar de nordiska politikerna att överväga en gemensam och samordnad gränskontroll (SvD Debatt 11/1).

Det är ett förslag i rätt riktning men otillräcklig ifall den avstannade integrationen av Öresundsregionen ska kunna väckas till liv igen.

Låt oss först vara mycket tydliga. Det var helt nödvändigt att införa gränskontroller i den situation som Sverige befann sig i 2015. Ingen regering kan stå passiv när tusentals människor strömmar helt okontrollerat in över gränserna. Den i princip 180-gradiga omläggningen av flyktingpolitiken var i huvudsak därför bara att välkomna.

Samtidigt innebär gränskontrollerna ett allvarligt avbräck i den helt nödvändiga fortsatta integrationen av Öresundsregionen. Människors vilja att ta tillvara arbetsmarknadens möjligheter på andra sidan av sundet nöts ned av att behöva lägga allt mer tid på resande och att aldrig kan vara säker på att kunna komma hem i tid. Det är inte hållbart i längden, vare sig för de enskilda pendlarna eller för utvecklingen av Öresundsregionens arbetsmarknad. En arbetsmarknad som kommer att bli ännu viktigare i framtiden, inte minst med tanke på det växande antalet av arbetslösa invandrare. Den fria rörligheten måste därför återupprättas samtidigt som vi undviker att återfalla i ett nytt flyktingkaos.

Sveriges regering måste därför börja arbeta aktivt för att finna en nordisk lösning med målet att till fullo återupprätta den fria rörligheten mellan de nordiska länderna. Det förutsätter en gemensam och samordnad gränskontroll men också en gemensam flyktingpolitik och flyktingmottagande. Ett gemensamt system för placering av asylsökande och gemensamma regler för uppehållstillstånd, tillgång till våra länder sociala välfärdssystem med mera är med stor sannolikhet helt nödvändigt. Myndigheter måste inskärpa respekten bland asylsökande för våra länders gränser och incitamenten för att ta sig illegalt över nordiska landgränser minimeras. Det är helt oacceptabelt att personer tar sig till fots genom Öresundstunneln för att söka asyl i Sverige, istället för Danmark. Asylrätten skall värnas men den har aldrig inneburit rätt att välja asylland. Samtidigt måste regeringen göra allt för nå nordiska överenskommelser så att personer som beviljats uppehållstillstånd i ett land ska kunna arbeta i ett grannland.

Sverige har mer än tjugo förlorade år bakom sig vad gäller integration av nyanlända i det svenska samhället. Vi har samtidigt mer än tjugo vunna år vad gäller integration av Öresundsregionen. Ifall vi som land ska kunna möta framtiden med tillförsikt krävs det att de borgerliga partierna och Socialdemokraterna en gång för alla gör upp med den huvudlösa politik som ledde till det förstnämnda och bygger vidare på den framsynta politik som ledde till det sistnämnda.

Anders Cnattingius (L)

Henrik Thorsell (L)

Vellinge kommun

Källa - 2017-01-16 12:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+