Ny flyktingström går från Sverige till Irak

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ny flyktingström går från Sverige till Irak Senaste nytt om flyktingkrisen

Ny flyktingström går från Sverige till Irak - Allt fler asylsökande avbryter asylprocessen för att återvända till sitt hemland.
Det skapar en ny flyktingström till Irak. Just nu är det fler irakier som återtar sin asylansökan än som lämnar in en ny.

Sedan årsskiftet har Migrationsverket sett en stadig nedgång i antalet asylsökande som kommer hit.

Samtidigt begär allt fler asylsökande att få återta sin ansökan för att de ska resa tillbaka till sitt hemland.

-Det är inte som tidigare. Det har blivit mycket svårare att få uppehållstillstånd i Sverige. Och många av de irakier som återvänder från Sverige har kanske känt att de saknar sitt hemland, säger Intidar Hadi på Irakiska kulturföreningen i Malmö.

Bland dem som inser att de har små chanser att få en fristad i Sverige dominerar två nationaliteter: medborgare från Irak och Afghanistan.

Under de senaste fyra månaderna har 1 366 irakier återtagit sin asylansökan medan 1 243 nyanlända irakier lämnat in nya ansökningar.

-Vi får signaler om att asylsökande tröttnar på långa handläggningstider, på att det inte blivit som de förväntat sig i Sverige och på att många ser en liten chans att få uppehållstillstånd, säger Kristina Rännar, expert på återvändande på Migrationsverket.

Att flyktingströmmen från Irak vänts till en asylström i motsatt riktning beror dessutom på att chansen till familjeåterföreningar blivit mindre.

Enligt Migrationsverkets egna siffror har bara 262 av de 4 109 asylansökningar som hittills i år behandlats från irakier beviljats.

Genomsnittlig handläggningstid för ärendena är 180 dagar - en tid som successivt kan bli längre.

Också bland afghaner, som enligt Migrationsverkets statistik har en 18-procentig chans att få stanna i Sverige, har det blivit vanligare att avbryta asylprocessen. Hittills i år har knappt 500 afghaner återtagit sin asylansökan.

-Det har blivit ett väsentligt kargare klimat här i Sverige. Det leder till en ny typ av beslut, säger Kristina Rännar.

Både irakier och afghaner hör till de nationaliteter som har rätt att ta del av återetableringsstöd från Migrationsverket i samband med hemresan.

Återvändare kan förutom ersättning för sin flygbiljett få 30 000 kronor per vuxen, 20 000 kronor per barn och högst 75 000 kronor per familj i återetableringsstöd.

Dessa pengar får man på plats i sitt hemland.De har sökt asyl - och återkallat sin ansökan

Så många har lämnat in respektive återkallat sin asylansökan under årets fyra första månader.

NationalitetSökandeÅterkallade

Syrien2554207

Afghanistan1417474

Irak12431366

Somalia6477

Statslösa53622

Iran478315

Eritrea4485

Georgien26811

Albanien23386

Ukraina21444

Totalt112322951

Källa: Migrationsverket.

Källa - 2016-05-04 00:38

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+