Ny linje SD vill skära kraftigt på biståndet

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ny linje SD vill skära kraftigt på biståndet Senaste nytt om flyktingkrisen

Ny linje SD vill skära kraftigt på biståndet - 11 miljarder kronor ska bort från biståndsbudgeten. Det föreslår SD i sin budgetmotion och hänvisar till att pengarna behövs mer i Sverige.

Förslaget innebär ett avslag från tidigare praxis där partierna varit överens om det så kallade enprocentsmålet.

När Sverigedemokraterna på torsdagen presenterade sin budgetmotion för 2019 påminde den mycket om partiets tidigare budgetförslag. En stor förändring är dock att partiet vill göra stora besparingar på Sveriges biståndsbudget.

SD vill ta bort en fjärdedel av biståndet, vilket motsvarar en indragning på 11 miljarder kronor under 2019. Enligt budgetförslaget behövs pengarna i "vården, rättsväsendet, försvaret och äldreomsorgen". Posten innebär den näst största besparingen i SD:s budget.

Genom nedskärningen ska biståndet landa på 0,75 procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI. SD menar att detta är en fullgod nivå eftersom FN rekommenderar en biståndsbudget på 0,7 procent av BNI.

Det svenska biståndet har sedan lång tid tillbaka legat på betydligt högre nivåer genom det så kallade enprocentsmålet. Övriga riksdagspartier är överens om att biståndsbudgeten ska motsvara 1 procent av BNI.

Beskedet innebär en ny linje från SD, som enligt partiet självt har haft en mer generös biståndspolitik än de övriga riksdagspartierna den senaste mandatperioden. I budgetmotionen för 2018 menade partiet att man lade 250 miljoner kronor mer på biståndsbudgeten än regeringen.

Siffrorna är dock svåra att jämföra eftersom SD då inte räknat in flera miljarder kronor i avräkningar från biståndet till flyktingmottagandet i Sverige, vilket är tillåtet enligt OECD:s regler.

SD skriver i sin budgetmotion att nedskärningarna ska åstadkommas genom "breda besparingar" på bland annat "området demokrati och mänskliga rättigheter, inkl. jämställdhet och förvaltning samt vissa av Världsbankens instrument". Partiet vill fortsätta satsa på humanitärt stöd, vatten, sanitet och flyktinghjälp.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD, menar att budgetförslaget innebär en jämförelsevis stor biståndsbudget mot bakgrund av FN:s rekommendationer.

- Detta är väldigt högt i ett internationellt perspektiv, säger han.

Vilka områden inom biståndet vill ni minska?

- De områden som inte är kris- och katastrofbistånd.

Biståndsexperten Staffan Landin säger att SD:s uträkningar inte är förvånande. Han menar att budgetmotionen egentligen inte innebär ett avsteg från partiets tidigare biståndspolitik, och att nedskärningen beror på att det svenska flyktingmottagandet minskat kraftigt, vilket alltså medfört att regeringen inte längre kan göra lika stora avräkningar från biståndsbudgeten till inhemska flyktingkostnader.

- Alla partier försöker retoriskt få sina förslag att verka bättre än vad de är, och så är det även i det här fallet. Tidigare år har SD tillgodoräknat sig regeringens skyhöga avräkningar från biståndet för att framstå som jämbördiga, säger han.

Staffan Landin tycker därför att SD inte har rätt när de påstår att de tidigare budgeterat för ett större bistånd än de andra partierna.

- SD:s budget är en betydligt lägre biståndsbudget än de övriga partierna, säger han.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-11-29 17:04

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+