Nya åtgärder mot barnäktenskap

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Nya åtgärder mot barnäktenskap Senaste nytt om flyktingkrisen

Nya åtgärder mot barnäktenskap - Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, men det gäller inte om äktenskapet ingåtts utomlands. Nu presenterar regeringen åtgärder för att få bukt med det växande problemet.

Utländska barnäktenskap är ett växande problem i Sverige - under 2016 kom Migrationsverket i kontakt med 132 asylsökande barn som kommit till Sverige som gifta. Men mörkertalet bedöms vara stort, och trots att barnäktenskap är förbjudet i Sverige placeras barnen i de flesta fall tillsammans med sina vuxna makar.

Lagstiftningen om barnäktenskap skärptes 2014 och möjligheten till dispens togs bort. Förbudet mot barnäktenskap gäller däremot inte om det ingåtts utomlands - och i dag presenterar regeringen ytterligare åtgärder.

Förslaget från regeringens utredare, som presenterades i december, är att inte erkänna äktenskap där någon av parterna är under 18 år när de anländer till Sverige. Något totalförbud förslogs dock inte, något som lett till skarp kritik från flera håll och i slutet av mars enades riksdagen om ståndpunkten att barnäktenskap aldrig ska kunna erkännas.

Äktenskap som ingåtts med barn som hunnit bli 18 år när de kommer till Sverige berörs inte av förslaget och utredaren förslår heller inte att ta bort den undantagsregel som godkänner utländska barnäktenskap om det finns synnerliga skäl.

Antalet barn som kommit till Sverige som gifta skattades av Migrationsverket 2016 till 132 stycken, men mörkertalet bedöms vara stort.

Av de 132 identifierade barnen var 129 flickor och 3 pojkar. De flesta var 16-17 år gamla.

Nästan alla barn hade sitt ursprung i Afghanistan, Irak eller Syrien.

Cirka en tredjedel av barnen hade själva barn.

De flesta hade sökt asyl efter den 1 augusti 2015 och de fanns spridda i 80 kommuner.

Socialstyrelsen genomför just nu en nationell kartläggning för att ta reda på mer om hur många barn som kommer till Sverige som gifta. Resultatet ska presenteras i början av 2019.

Källa: SOU 2017:96

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-05-29 12:16

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+