Nya lagar 2017 Dyrare bio och slopad avdragsrätt

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Nya lagar 2017 Dyrare bio och slopad avdragsrätt Senaste nytt om flyktingkrisen

Nya lagar 2017 Dyrare bio och slopad avdragsrätt - Efter årsskiftet träder många nya lagar och regler i kraft, bland annat blir det dyrare sprit och fria p-piller. Dessutom blir det förbjudet att köra runt i falska polisbilar och avdraget för representationslunch slopas. SvD listar några av de nya lagar som det är bra att känna till.

Inkomstgränserna för bostadsbidraget som ges till barnfamiljer hyran höjs. Bostadsbidraget ges till familjer som behöver hjälp med månadsavgift eller hyran och beräknas bland annat utifrån hushållets inkomster.

Nu höjs gränserna från 117 000 kronor per år för ensamstående föräldrar till 127 000 kronor. För makar höjs gränsen från 58 500 till 63 500 kronor.

Det innebär 167 kronor mer per månad eller 2 000 kronor per år för de hushåll som kan ta del av hela ökningen.

Det blir dyrare att handla på Systembolaget från den 1 januari. Skatten på alkohol höjs nämligen och det gör att en flaska sprit blir två kronor dyrare, en flaska vin kommer att kosta drygt en krona mer och en flaska öl blir 25 öre dyrare.

Ändringen innebär att punktskatten på sprit höjs med 1 procent och på övriga alkoholdrycker med 4 procent.

Motivet bakom höjningen är enligt regeringskansliet "att främja folkhälsan".

Nytt för i år är att avdragsrätten för representationsutgifter som lunch, middag eller annan mat slopas vid inkomstbeskattning. Detta gäller allt utom "enklare förtäring" som inte är kostsamt. Med det menas till exempel frukt, kakor, kaffe, läsk och en enklare smörgås, sådant som inte kan anses ersätta en hel måltid.

Avdraget för moms vid representationsmåltider kvarstår dock och utökas till som mest 300 kronor per person och tillfälle.

En annan nyhet är att reparation av vitvaror som kyl, frys och tvättmaskin ger rätt till avdrag för hushållsnära tjänster för en del av arbetskostnaden inom rut-avdraget. Men haken är att alla tjänster måste utföras i hemmet och du kan inte ta med dig din tvättmaskin till en verkstad, då gäller inte avdraget.

Barnbidrag betalas ut för alla barn under 16 år och har du fler än tre barn tillkommer ett flerbarnstillägg. Från den 1 januari höjs flerbarnstillägget med 126 kronor per månad för familjer som har tre eller fler barn.

Har du tre barn får du 730 kronor i flerbarnstillägg. För en familj med fyra barn blir det ett extra tillskott i plånboken på 1 740 kronor och en familj med fem barn får 2 990 kronor.

Inom hälso- och sjukvården blir det flera förändringar. Bland annat ska preventivmedel som omfattas av läkemedelsförmånen, exempelvis p-piller, bli avgiftsfria för alla under 21 år.

Vissa avgifter för de allra äldsta och yngsta tas bort. För alla över 85 år blir besök i primärvården till exempel på vårdcentralen eller hos husläkaren avgiftsfria.

Avgiftsfri tandvård för unga förlängs med ytterligare några år från den 1 januari, då blir den nya åldersgränsen 21 år. Sedan fortsätter åldersgränsen att höjas med ett år fram till 2019, då den nya åldersgränsen hamnar på 23 år. Åldersgränsen för det statliga tandvårdsstödet höjs samtidigt.

Det blir förbud mot att köra runt i bilar som är skyltade som polisbilar.

Enligt beslutet införs lagen för att allmänheten ska kunna lita på att polisbilar körs av riktiga poliser. Polisens och Säkerhetspolisens vapen och själva ordet polis får därför bara användas på polisbilar om det inte finns ett särskilt tillstånd.

Den som ändå kör runt i en bil som är skyltad som en polisbil och inte själv är inom yrket kan få böter.

Anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden inom ett företag och på sin arbetsplats ska få ett bättre skydd mot eventuella repressalier.

Det gäller allvarliga brott och missförhållanden som kan ge fängelse och den anställde ska först ha försökt lösa problemet internt genom att påtala det för arbetsgivaren. De nya sekretessreglerna ger alltså ett utökat skydd för så kallade visselblåsare.

Syftet är att göra bekämpningen av marknadsmissbruk mer effektiv.

Nya regler ska göra det lättare för migrationsdomstolarna att lämna över mål till andra domstolar. Syftet är att få ner handläggningstiderna som blivit allt längre det senaste året.

Antalet mål väntas öka kraftigt - nästa år beräknas över 30 000 asylmål komma in jämfört med knappt 7 500 mål under 2015.

Enligt en tillfällig reglering ska mål som normalt handläggs av migrationsdomstolarna under tre års tid kunna lämnas över till förvaltningsdomstolarna. En förutsättning är att det inte "medför något betydande besvär" för någon av parterna.

Arbetsgivare och skolor får tydligare krav på sig att arbeta aktivt mot olika typer av diskriminering. Bland annat ska de undersöka hur stora riskerna är, analysera orsaker och vidta förebyggande åtgärder för att stoppa diskriminering. Det införs också krav på att arbetet ska dokumenteras.

Dessutom måste arbetsgivare nu årligen göra en kartläggning av kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor, inte vart tredje år som tidigare.

Flera ändringar är på gång när det gäller djur och natur. Den som upptäcker eller misstänker växtskadegörare som potatiskräfta, asiatisk långhorning eller andra farliga insekter, svampar eller virus blir skyldiga att anmäla det till myndigheterna. De nya reglerna är en följd av ändringar i ett EU-direktiv.

Tidigare har anmälningsplikten gällt för vissa arter men nu omfattar det "alla och envar", enligt den nya lagen.

Jaktlagen ändras också så att domstolarna ska kunna fatta snabbare beslut vid ärenden som handlar om jakt på varg, björn, lo, järv eller kungsörn. Sådana mål ska "handläggas skyndsamt".

Källa - 2016-12-30 18:34

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+