Nya tåg och många gamla kan ge höjd skatt

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Nya tåg och många gamla kan ge höjd skatt Senaste nytt om flyktingkrisen

Nya tåg och många gamla kan ge höjd skatt - Den rödgröna regionledningen ser behov av att höja skatten, men vill först spara och effektivisera.

- Innan vi föreslår en skattehöjning vill vi också se över investeringsbehovet. De kommande tio åren ligger planerade investeringar på 42 miljarder, kanske går något att senarelägga, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

Alliansen vill istället lägga ut Hälsostaden i Ängelholm och Hässleholms sjukhus på entreprenad, möjligen också bolagisera Helsingborgs lasarett.

- Mitt utgångsläge är att skatten inte ska höjas. Läget är inte så dåligt för 2017, om kostnaderna inte ökar. Men 2019 blir ett jobbigt år, man måste redan nu fundera på något radikalt annorlunda, säger oppositionsrådet Carl Johan Sonesson (M).

- Med entreprenadutsättning får vi totalkontroll på kostnaden, då finns ju ett avtal. Som med Simrishamns sjukhus.

Den "investeringspuckel" som ligger framför Region Skåne beror på de stora sjukhusombyggnaderna i Helsingborg, Malmö och framöver i Lund, plus ett utbyggt pågatågsnät. De senaste tio åren har investeringstakten bara varit hälften så stor, 18 miljarder.

Samtidigt ökar antalet 75-84-åringar mycket kraftigt fram till 2025 åren, med 46 procent. Den stora fyrtiotalistgenerationen kommer att kräva mer sjukvård, och allt fler lever längre med kroniska sjukdomar.

Under 2018 kommer också en stor grupp asylsökande att få uppehållstillstånd, och dyka upp i den regionala statistiken. Där pekar långtidsprognosen på sjukvårdsbehov hos många barn och unga som tidigare underbehandlats för allvarliga sjukdomar.

Trots att skatteintäkterna just nu ökar något, ser det riktigt dystert ut 2018-19. Under de åren täcker inte Region Skånes intäktsökningar på långa vägar verksamhetens kostnader.

För att klara resultatmålen skulle regionskatten behöva höjas med sammanlagt 1,18 kronor fram till 2019, till 11,87 kr. Det är något över snittet bland Sveriges landsting.

Enligt Henrik Fritzon har samtalen om en eventuell skattehöjning för 2017 redan inletts.

- Ja, inom ramen för budgetförhandlingarna där alla partier deltar. Efter sommaren kan det bli förhandlingar med enskilda partier, säger han.

FAKTA

Så mycket ökar de olika åldersgrupperna i Skåne från 2016 till 2025.

Totalt sett ökar befolkningen i Skåne med 13 % under tioårsperioden, till nära 1,5 miljoner.

0-9 år14 %

10-19 år23 %

20-64 år11 %

65-74 år0 %

75-84 år46 %

85+ år13%

Källa: Långtidsberäkning, Region Skåne.

Källa - 2016-06-08 14:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+