Ödesdag för Orbán i EU parlamentet

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ödesdag för Orbán i EU parlamentet Senaste nytt om flyktingkrisen

Ödesdag för Orbán i EU parlamentet - Efter en hätsk debatt gör sig EU-parlamentet redo att fria eller fälla Viktor Orbán och hans ungerska regering.

Frågan är bara vem som vinner mest på dagens ovissa omröstning om att inleda en formell rättsstatsgranskning av Ungern.

I debatten i går var Orbán själv på plats för att med emfas försvara sig och sin regering.

- Ni fördömer inte bara en regering, utan också ett land och en nation. Vi kommer inte att ge efter för utpressning, lovade premiärministern.

Både han och hans anhängare anklagar EU för att vilja ge igen för att Ungern inte vill ta emot flyktingar och migranter. Debatten i Strasbourg fylldes av ilskna inlägg från hans ungerska partikamrater, regeringspartiet i Polen och en lång rad EU-skeptiker och invandringskritiker från olika länder.

- Kom och anslut er till vår brexit. Ni kommer att älska det! lockade brittiske EU-motståndaren Nigel Farage.

- Ni och (Italiens inrikesminister) Matteo Salvini är spjutspetsarna för vårt Europa, det vi vill ha! lovordade Nicolas Bay från franska Nationell samling (tidigare Nationella fronten).

Orbáns kritiker var dock inte tysta.

SvD Världen - omvärldens viktigaste händelser direkt i din mejlkorg

- Ungern är mycket mer än er, fräste den liberale gruppledaren Guy Verhofstadt från Belgien, som inte gillade att Orbán gärna vill utmåla situationen som en attack mot hans land, snarare än kritik mot hans regering.

I centrum för debatten står en rapport från EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter som vill dra igång en formell granskning av om Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. Ett sådant så kallat "artikel 7-förfarande" kräver stöd från två tredjedelar av parlamentets ledamöter för att komma igång.

Det är dock högst ovisst om motståndarna är tillräckligt många i dagens omröstning.

Dessutom är det sedan i princip omöjligt för processen att nå i mål. För att verkligen fastslå att ett medlemsland åsidosätter EU:s värden måste samtliga andra länder vara eniga om det. Och Ungern har redan nu starkt flankstöd från åtminstone Polen.

- I mitt land så ökar stödet för min regering efter varje spektakel där Polen kritiseras i EU-parlamentet. Kanske är det så att författarna bakom den här rapporten är era oavsiktliga - eller hemliga - anhängare, sade Ryszard Legutko från polska regeringspartiet Lag och rättvisa med ett leende till Viktor Orbán i debatten i går.

I EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra igång ett särskilt förfarande när det finns "en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värdena i artikel 2".

Det som nämns i artikel 2 är bland annat "respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter".

För att kunna straffa ett medlemsland - i så fall med indragen rösträtt - krävs dock enhällighet bland alla övriga medlemsländer.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-09-12 05:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+