Ohållbar migrationspolitik har lagts om

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ohållbar migrationspolitik har lagts om Senaste nytt om flyktingkrisen

Ohållbar migrationspolitik har lagts om - Vårbudgeten har mött skarp kritik från oppositionen, bland annat från M som anser att regeringen inte satsar tillräckligt på trygghet. SD uppmanar Alliansen att rösta ner budgeten. Nu är det dags för partierna att debattera i riksdagen. Följ tv-sändningen här - SvD rapporterar löpande.

Magdalena Andersson började med att måla upp sin bild av läget i Sverige:

- Ekonomin är stark, en kvarts miljon fler är i jobb, sade Magdalena Andersson som också lyfte satsningarna på klimatomställning och att fler anställts i skolan, vården och omsorgen.

Magdalena Andersson pekade på att barnfamiljer och pensionärer får det bättre.

- Det växande välståndet kan komma hela svenska folket till del, om den politiska viljan finns där.

Hon målade också upp sin bild av Sverige när Alliansen satt vid makten.

- För fyra år sedan var det ett besvärligt ekonomiskt läge med ett underskott som tillåtits växa till 60 miljarder kronor.

Magdalena Andersson sa också att kunskapsresultaten då sjönk, att jobben, välfärden och klimatet fick stå tillbaka.

Hon säger att under nuvarande regering har “underskott vänts till överskott", och lyfter även fram att “En ohållbar migrationspolitik har lagts om".

Magdalena Andersson tar upp flera av regeringens satsningar.

- Kampen mot extremism och terrorism ska intensifieras. Gränskontrollen öka. Tullen och polisen får ökade resurser.

Moderaternas Elisabeth Svantesson får den första repliken på Magdalena Anderssons anförande. Hon kritiserar bland annat regeringen för att inte satsa tillräckligt på ökad trygghet och pekar på att M vill lägga mer på polisen än regeringen.

- Mitt i en brinnande högkonjunktur med höjda skatter på 60 miljarder har vårdköerna fördubblats, många barn väntar på att koma till psykiatrin. Polistätheten är lägre än tidigare och integrationsproblemen har ökat. Jag vill nämna särskilt otryggheten, säger Elisabeth Svantersson.

SD:s Oscar Sjöstedt frågar finansminister hur långt regeringen kommit när det gäller att avvisa 80 000 som fått avslag på sina asylansökningar.

Magdalena Andersson säger att det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken, och att därför de som har rätt att stanna snabbt ska komma in på arbetsmarknaden och räknar upp en rad satsningar regeringen gjort för att åstadkomma det.

- Antalet människor som lämnar landet har ökat rejält de senaste åren, både de som frivilligt lämnar landet och avvisningar.

Hon säger att regeringen har intensifierat arbetet med avvisningar, bland annat genom avtal med Marocko och Afghanistan att ta emot avvisade, och ökade resurser till polisen.

- Det ser jag framför mig kommer vara en fortsatt arbetsuppgift, säger Magdalena Andersson.

Liberalernas Mats Persson börjar med att berätta om Simon, fem år, som har en hjärnskada men har nekats assistans av Försäkringskassan.

- Han är en av tusentals som är i behov av hjälp som inte får det, människor som är samhällets svagaste.

Mats Persson säger att orsaken till att många behövande nekas assistans är att regeringen gett Försäkringskassan i direktiv att minska kostnaderna och få ner assistanstimmarna.

- När jag nu ser hur människor nekas assistans, samhällets svagaste, så skäms jag. Varför ska det sparas på de allra mest utsatta barnen?, säger Mats Persson.

Magdalena Andersson svarar att det direktivet Mats Persson pratar om har dragits tillbaka efter kritik, att regeringen inte har ändrat i lagen om rätt till assistans och att det finns möjlighet att överklaga för den som anser att Försäkringskassan tolkat lagen fel.

Mats Persson svarar:

- Det är fortfarande så att människor nekas assistans för att de gamla reglerna gäller, eller det råder osäkerhet kring reglerna.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-04-16 13:20

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Kuratorn mobulbostäder MKB
 5. Angela merkels efterträdare
 6. Bilda regering efter valet
 7. Flyktingkaravanen
 8. Fabian fjälling
 9. Ibrahim Nasrulleyev
 10. Nya lagar 2017

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+