Olle Lönnaeus Regeringen kalkylerar med färre flyktingar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Olle Lönnaeus Regeringen kalkylerar med färre flyktingar - Regeringen är fast besluten att aldrig tillåta att Sverige tar emot så många flyktingar som i fjor.

"Det är en tillfällig puckel", sade finansminister Magdalena Andersson när hon på onsdagen presenterade sin vårbudget.

Hon talade om utgifterna för flyktingmottagandet.

Förra året tog Sverige emot 163 000 asylsökande. Nu är Magdalena Anderssons outtalade budskap: Det ska inte ske igen - för då har vi inte en chans att klara vårt stora jobbmål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

De kommande åren ökar statens utgifter kraftigt. En mycket stor del av kostnadsökningen är relaterad till flyktingkrisen.

Redan i år behöver Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 35 miljarder extra och nästa år stiger kostnaderna med ytterligare 11 miljarder.

Dessutom är ju regeringens stora satsning - de 10 "välfärdsmiljarderna" till kommunerna - till för att täcka ökade utgifter till följd av flyktingkrisen.

För att få ihop pengar måste staten knapra på biståndet och låna, vilket gör att budgetunderskottet ökar.

Men regeringen Löfven har tur. Sverige befinner sig just nu i en högkonjunktur. Tillväxten blir enligt Magdalena Anderssons prognos 3,8 procent. Det beror delvis på att exportindustrin går bra, men också på att den offentliga konsumtionen ökar - det vill säga att stat och kommun anställt en massa människor för att hantera flyktingmottagandet.

På pressträffen målade Magdalena Andersson upp en ljus bild av Sveriges ekonomi. Och det är ingen tvekan om att staten rent ekonomiskt klarat höstens flyktingkris hyggligt.

Jämfört med andra länder i Europa har Sverige lågt budgetunderskott och liten statsskuld.

Men regeringens pastellfärgade målning av de offentliga finanserna förutsätter en sak: att flyktingtillströmningen inte ökar igen.

Det var detta som Magdalena Andersson syftade på när hon talade om den där "puckeln".

"Tittar du på migration är det en tillfällig kostnadsökning. De kommer minska på sikt. Det är ju en tillfällig puckel i och med att det kom väldigt många förra året", sade hon.

Enligt Migrationsverket råder stor osäkerhet om hur många människor som kommer arr söka asyl i Sverige framöver. Prognosen för 2016 har ett brett spann: 70 000 - 140 000.

De båda regeringspartierna är oense om hur mycket Sverige klarar.

Gustav Fridolin (MP) talar om den högre siffran, migrationsminister Morgan Johansson (S) om den lägre.

Och det är tydligt att det är Socialdemokraternas linje som gäller. För i budgeten räknar Magdalena Andersson med en betydligt mindre invandring kommande år jämfört med i fjor.

Trots det kommer kurvorna att böja av åt fel håll ganska snart.

Den ekonomiska tillväxten sjunker, vilket betyder minskade skatteintäkter för staten.

Och arbetslösheten, som nästa år går ner till 6,3 procent börjar året därpå åter stiga. Det beror på att de flyktingar som kom till Sverige i höstas först då börjar räknas in i arbetskraften och registreras som arbetslösa.

Statsminister Stefan Löfvens stora mål är att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Det blir mycket svårt att nå.

Av Magdalena Anderssons budget framgår att regeringen tror att det blir omöjligt om flyktinginvandringen åter skulle öka.

Källa - 2016-04-13 09:59

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+