Priset för Ms tolkförslag skulle vara högt

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Priset för Ms tolkförslag skulle vara högt Senaste nytt om flyktingkrisen

Priset för Ms tolkförslag skulle vara högt - Tolkade samtal är genom sin gränsöverskridande natur ett kraftfullt verktyg för att gynna integration. Att stympa rätten till tolk är det inte, skriver psykologen Minna Forsell i en replik.

Moderaterna föreslår nu kraftfulla tag mot invandrares rätt till tolk, som hittills varit långtgående i vårt land (SvD Debatt den 30 juni). Skälen är huvudsakligen två: kostnadsbesparing och att signalera att invandrare har ansvar att lära sig svenska språket.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Att man vill göra något åt kostnaderna för tolkanvändning är bra - de är höga och behöver ses över. Men priset för förslaget skulle vara högt: en grupp invånare som hamnar helt utanför de samhälleliga processerna, utan möjlighet att förstå eller bli förstådda. Den demokratimöjliggörare som tolken är, den länk mellan samhälle och dem som står längst bort från samspel med det, vill Moderaterna plocka bort.

Att betona språkets betydelse för integration är också bra, men att reducerad rätt till tolk skulle leda till integration är tyvärr rent önsketänkande. Att ta bort rätten att göra sig förstådd är inte positivt för någon, allra minst för det samhällskontrakt Ulf Kristersson återkom till i sitt Almedalstal. Moderaterna menar att en kraftigt begränsad rätt till tolk skulle tjäna som motivation för att lära sig svenska, men var finns underlaget som visar att detta stämmer? Förbättrar borttagande av tolk språkinlärningen? Alla kommer inte lära sig svenska så snabbt som Moderaterna vill hur mycket motivation eller krav som än produceras. Att ta bort rätten till tolk får inte behovet av tolk att försvinna.

När man hör Moderaternas förslag kan man nästan tro att invandrare okynnesanvänder tolk, bara för att. I verkligheten är tolk lika mycket till för samhället och dess representanter. Tolken är en förutsättning för att samhället ska kunna nå fram till individer som inte kan tillräckligt bra svenska. Demokratiska processer kräver att kommunikation kan ske med alla invånare, på så lika villkor som möjligt.

Frågorna som förslaget inte besvarar är många. Hur ska läraren samarbeta med föräldrar som inte kan svenska? Hur ska läkaren arbeta när hen inte förstår sin patient? Hur ska socialtjänsten ta reda på vad som pågår i familjer där någon far illa? Och så vidare. Tjänstemän, vårdpersonal, samhälleliga institutioner och myndigheter behöver alla kunna göra sina jobb, oavsett klienternas språkkunskaper.

Tolken kan möjliggöra samtal om just de värderingar och skyldigheter som Kristersson pratar om, och tolken kan skapa förtroende för samhällets institutioner. I stället för bättre språkfärdigheter och ökad integration riskerar minskad rätt till tolk att skapa stor språklig segregation och täppa till de få kommunikationskanaler som finns mellan samhället och de som inte kan svenska. Det skulle öka beroendet av släkt och vänner hos den som inte lyckas lära sig språket - och detta beroende kan snabbt leda till maktmissbruk och ökad utsatthet för den som redan är i underläge. Var det inte Moderaterna som ville minska utanförskapet?

Men hur kan då utgifterna för tolkanvändning minskas? Konstigt nog beskylls alltid invandrarna och tolkarna för de höga kostnaderna. Invandrarna är för dåliga på svenska, tolkarna är för dåliga på sitt jobb. Men de som använder tolken i jobbet, de professionella tolkanvändarna, slipper oftast undan kritik. På det området sker en massa onödigt svinn på grund av ineffektiv tolkanvändning. Rikta fokus ditåt. Att få till ett bättre tänkande kring hur och när tolk ska användas skulle vara ett bra första steg mot kostnadseffektiv, demokratisk tolkanvändning.

Moderaternas förslag är helt onyanserat. Rätt använd vid rätt tillfällen gynnar tolken samhället, medan bestraffning av de invandrare som av olika skäl inte lär sig språket tillräckligt bra skapar odemokratiska parallellsamhällen. Skjut inte tolken, det är inte hen som är problemet. Tvärtom är tolkade samtal genom sin gränsöverskridande natur ett kraftfullt verktyg för att gynna integration. Att stympa rätten till tolk är det inte.

Minna Forsell
leg psykolog specialiserad på asylpsykologi och transkulturell psykologi, författare till boken "Att arbeta med tolk"

Källa - 2019-07-02 15:59

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+