Prognos i dag Hur många söker asyl i år?

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Prognos i dag Hur många söker asyl i år? Senaste nytt om flyktingkrisen

Prognos i dag Hur många söker asyl i år? - Under förra året sökte knappt 29 000 personer asyl i Sverige. För 2017 räknade Migrationsverket i sin prognos från oktober med 36 700 asylsökande. I dag presenteras en ny prognos för 2017 och åren framåt.

Några dramatiska förändringar av de antaganden som gjordes i höstprognosen har inte skett. Kriget i Syrien och Irak pågår, men EU:s migrationssamarbete med Turkiet gäller fortfarande. Efter att det trädde i kraft förra våren minskade antalet migranter och flyktingar till Grekland markant. Dessutom är den så kallade Balkanrutten fortsatt stängd för de som vill ta sig vidare norrut i Europa.

Även EU-länder har behållit sina tillfälliga gränskontroller inne i EU. Den svenska regeringen beslutade i förra veckan att förlänga gräns- och id-kontrollerna i Syd- och Västsverige över våren.

Många migranter och flyktingar tar sig fortfarande över centrala Medelhavet till Italien från framförallt Libyen och EU befarar att de kan komma att öka under våren. Migrationsverket bedömde dock i höstprognosen att de flesta av dessa grupper inte har Sverige som tilltänkt destinationsland.

Den första februari i år var 115 360 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. I höstas räknade myndigheten med att handläggningstiden kommer att stiga till 15 månader i år och sedan sjunka så att snittiden blir tolv månader under 2017. Prognosen var då att upp till 107 000 asylärenden kommer att avgöras i år.

Många kommuner kämpar med att ordna bostäder till asylsökande som får uppehållstillstånd. Förra året togs 68 761 flyktingar med anhöriga emot i kommunerna. Prognosen för 2017 var i höstas 79 700. Siffrorna innefattar även dem som ordnar bostad på egen hand.

Samtidigt väntas alltfler behöva återvända till sina hemländer. Oktoberprognosen spådde 28 800 avgjorda återvändandeärenden 2017. Av dem väntades 14 800 återvända frivilligt.

Prognosen för antalet inkomna anhörigärenden under 2017 var i oktober 91 000.

Källa - 2017-02-07 04:41

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+