Rapporten Allt blir sämre med Trump

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Rapporten Allt blir sämre med Trump Senaste nytt om flyktingkrisen

Rapporten Allt blir sämre med Trump - Valet av Donald Trump som president i USA innebär "sämre förutsättningar för samarbete" på område efter område.

Det slogs fast i ett hemligt dokument med rubriken "Analys och handlingsplan: Sveriges samarbete med USA efter valen den 8 november 2016", som Expressen i dag kan avslöja.

Enligt UD-rapporten hotas samarbetet mellan Sverige och USA rörande till exempel terrorism, säkerhets- och försvarspolitik, klimat- och energi, utvecklingspolitik och migrations- och flyktingpolitik.

- Analysen gjordes eftersom Donald Trump uttalat en annan syn på säkerhetspolitiken och USA:s roll i världen, säger Stefan Löfven.

"Med Trump som president skulle den svenska agendan främst handla om att defensivt värna eller upprätthålla för oss viktiga frågor, snarare än att föra dem framåt. "

Det konstateras i de hemliga dokument som Expressen i dag kan publicera.

Analysen och handlingsplanen sammanställdes av två departementssekreterare på utrikesdepartementets Amerikaenhet en kort tid före presidentvalet i USA den 8 november, och enligt uppgifter till Expressen var det initialt bara statsministern, hans statssekreterare Hans Dahlgren och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin som delgavs strategin - men i dag är den väl känd i regeringshögkvarteret Rosenbad.

Handlingsplanen innehåller en rad ifrågasättanden av den blivande presidenten Donald Trump, och det konstateras att förutsättningarna för samarbete mellan Sverige och USA försämras avsevärt.

Statsminister Stefan Löfven får också råd om hur han bör agera under "transitionsperioden" (tiden mellan valet och presidentens installationsdag den 20 januari nästa år).


Har gett fler jobb

"Ett USA med en Trump-administration lär inte vara en global aktör med en agenda som liknar vår. Likväl förblir USA en viktig partner", står det i handlingsplanen.

Och vidare:

I det utkast till brev till Donald Trump, som Expressen i går kunde publicera, konstateras det bland annat att en av fördelarna med svenska investeringar i USA är att de lett till nya arbetstillfällen i landets samtliga 50 delstater.

UD:s Amerikaenhet avslutar analysen och handlingsplanen:

"Vi får anledning att återkomma med en mer detaljerad plan för agerande när vi vet vem som blivit vald. För att bäst kunna påverka under transitionsperioden bör ett antal operativa förslag för vårt samarbete inom prioriterade frågor tas fram i form av några icke-papper. Det fortsatta arbetet kommer också behöva inkludera en plan för vintern/våren 2017, efter presidentinstallationen men innan de politiska företrädarna har godkänts av kongressen. "


"Är det som gäller"

Stefan Löfven uppmanas i handlingsplanen att betona vissa frågor i sin första kontakt med Donald Trump. Det handlar bland annat om att betona sådant som "vore gynnsamt för USA" och ett konstaterande om att "Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra". Löfven uppmanas också att "framhålla vårt bilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbete inklusive inom terrorismbekämpning, liksom att vi inte är en "free rider" utan "pull our own weight".

Expressen mötte i går statsminister Stefan Löfven för en intervju i samband med hans besök i Göteborg.

Han kommenterade då bland annat utkasten till de brev som Expressen publicerat, och som sedan den ansedda amerikanska tidningen Washington Post redogjort för.

- Det är naturligtvis så att vi förbereder valutgången, det kan gå på olika sätt. Då förbereds det med utkast, men det jag har skickat är ett brev till Donald Trump, och det är det som gäller.

Hur ser du på att den amerikanska tidningen Washington Post också uppmärksammar detta?

- Ja, det kan jag inte ha någon uppfattning om. Skriver de om det så är det deras rättighet att göra det.

Stefan Löfven försvarade samtidigt den sekretess som gäller för innehållet i brevet som han skickade till Donald Trump den 9 november.

Expressen har också tagit del av regeringens analys och handlingsplan om samarbetet med USA efter valet. Hur kommenterar du innehållet i den?

- Vi har tidigare sagt att det för oss är viktigt att ha ett bra samarbete, oavsett vem som leder USA. Det är en stor exportmarknad för Sverige, och vi ser mycket goda möjligheter till samarbete vad gäller näringslivsfrågor, exportfrågor och samarbete på Life Science-området. Vi behöver också ett samarbete på säkerhetsområdet, och det är det som vi har gett uttryck för.


"En annan syn"

Men det står i handlingsplanen att förutsättningarna för samarbete försämras med Donald Trump som president, och det är svårare att hitta självklara samarbetsområden. Hur bekymmersamt är det?

- Analysen gjordes eftersom Donald Trump uttalat en annan syn på säkerhetspolitiken och USA:s roll i världen - att den skulle vara mer innesluten, mer introvert. Då gör man en sådan analys före. Men vi har också varit väldigt tydliga med att nu ska den nya administrationen tillträda. De håller just på att fylla upp de cirka 4000 som ska anställas. Policyn ska förtydligas i många olika avseenden, exempelvis vad gäller säkerhetspolitiken. Hur ser man på den transatlantiska länken? Det följer vi väldigt noga. Det är därför vi tidigt har haft kontakt med den tillträdande administrationen. I takt med att de beskeden kommer kan vi också komplettera analysen.

Källa - 2016-12-01 05:59

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+