Regeringen blundade och körde

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Regeringen blundade och körde Senaste nytt om flyktingkrisen

Regeringen blundade och körde - När Riksrevisionen granskade hanteringen av den akuta asylkrisen fann man en märklighet i regeringskansliet. En översiktlig kontroll av samtliga propositioner från regeringen till riksdagen med migrationspolitiskt innehåll, från 2004 till och med 2015, visade att nästan alla saknade konsekvensbedömningar gällande mängden asylsökande. Det redovisade Riksrevisionen i rapporten "Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering" (RiR 2017:4).

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Av ett trettiotal propositioner var det bara i ett enda fall man gjorde bedömningen att den föreslagna åtgärden - i detta fall införandet av "särskilt ömmande omständigheter" som grund för uppehållstillstånd för barn - i väsentlig omfattning skulle kunna medföra fler asylansökningar. Ingen av propositionerna tog upp behovet av beredskap för ökade migrantströmmar.

Uppenbarligen ansåg man i en rad regeringar att invandringspolitik huvudsakligen var en fråga om att blunda och köra.

Riksrevisionen gör nu en fördjupad undersökning av samma period och propositioner. Resultatet planeras att presenteras i november, i en rapport om "konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut".

Redan nu har granskningsmyndigheten dock noterat att man knappt alls räknade på några konsekvenser.

"Nästan alla förslagen bedömdes sakna väsentliga konsekvenser för statlig och kommunal verksamhet eller ekonomi. I den mån förslagen bedömdes ha ekonomiska konsekvenser, beskrevs de som små. Bedömningarna motiverades i allmänhet kortfattat och det saknades ofta redovisning av bakomliggande analyser", skriver Riksrevisionen (14/6).

"Genomgången tyder på att regeringens redovisningar i regel sällan förutsåg ekonomiska och andra konsekvenser för statliga och kommunala verksamheter, eller belyste osäkerheter eller risker med förslagen".

Det är fascinerande. Som intresserad skattebetalare har man under de senaste åren kunnat följa varje ny prognos från Migrationsverket med hjärtat i halsgropen. De har alla enskilt haft ungefär samma påverkan på de offentliga finanserna som man i vanliga fall bara ser vid större infra- strukturprojekt.

Ändå har den politiska ledningen alltså aldrig brytt sig om att räkna ordentligt på vad man gör.

Man kan inte låta bli att undra ifall även andra politikområden sköts med samma metod.

Källa - 2017-06-18 06:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+