Replikskifte om ensamkommande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Replikskifte om ensamkommande Senaste nytt om flyktingkrisen

Replikskifte om ensamkommande - Med anledning av gästinlägget "Stora problem med förslaget om ensamkommande" av Fredrik Malm, har följande kommentar inkommit:

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Fredrik Malm skriver i SvD den 25 mars att det finns stora problem med Regeringens förslag om ensamkommande. Han har rätt men fel.

Det är naturligtvis rätt att det är fråga om en politisk särlösning för en viss grupp asylsökande, och att det principiellt är tveksamt. Likaså är det i princip rätt att asyllagstiftningen är tänkt att tillämpas utan politiskt inflytande i de enskilda fallen, och att ärenden om uppehållstillstånd därför organisatoriskt lyfts bort från Regeringen.

Emellertid är själva poängen i den aktuella debatten om en särlösning för ensamkommande som kom till Sverige före lagändringen 2015 att den gäller unga människors framtida liv och inte principer. Dessa ungdomar är drabbade just till följd av en annan "politisk särlösning", den tillfälliga begränsningslagen som infördes hösten 2015. Sverige ångrade sig helt enkelt. I själva verket slog totalvändningen av politiken nästan direkt igenom i Migrationsverkets praxis, och möjligheten till asyl inskränktes även för de ensamkommande som tidigare välkomnats varmt. Den reella innebörden av asylrätten definieras alltid av vilka politiska vindar som blåser. Någon sådan principiell åtskillnad mellan politik och rätten till asyl som Fredrik Malm far efter existerar inte. (Regeringen leder Migrationsverket som vilken annan förvaltningsmyndighet som helst. (L) kan för min del gärna arbeta på att ändra det, men det är en annan debatt). Nu är det frågan om unga människors liv och framtid.

Frågan är, och debatten bör handla om, ifall Sverige ska ta moraliskt ansvar för de unga som först välkomnades hit, invaggades i relativ trygghet under flera års vistelse här och i hög grad redan integrerats till följd av både eget hårt arbete och djupt engagemang från många tusen personer inom skola, boenden och vård, och civilsamhällets enorma insatser med läxläsning, språkträning, idrottsverksamhet och personlig coachning. Många av de ensamkommande har på djupet tillägnat sig ett heltigenom västerländskt levnads- och tänkesätt.  

Man kan lika gärna vända på frågan: Är det försvarbart att kasta ut dem? Det är inte deras fel att migrationsärendena tagit så lång tid fram till lagakraftvunnet avgörande. Det är inte fråga om för eller emot ordnad invandring till Sverige. Det är inte ens fråga om den tillfälliga begränsningslagens vara eller inte vara, eller om dess förlängning.  Det är fråga om att kompensera ett begränsat antal ungdomar som sedan länge finns här bland oss och som har drabbats på ett inhumant sätt av en plötslig omsvängning i svensk flyktingpolitik och ett svensk administrativt tillkortakommande.  Om det sedan sker genom amnesti, såsom skett tidigare för andra särskilt utsatta grupper, är det rimligt. Om det sker genom att låta dem stanna här på villkor att de studerar inom gymnasieskolan och sköter sig väl, är det också ett rimligt alternativ. Gör det bara!

Och se till att alla som kom före 2016 omfattas, så vi slipper fler knussliga och svårtolkade avgränsningar, som bara leder till mer resursslöseri och i värsta fall till ännu fler personliga tragedier.

NANNA TÖCKSBERG ZELANO, f d hovrättsråd

Fredrik Malm svarar: Nanna Töcksberg Zelano har flera poänger, till exempel att asylrätten inte är helt frånkopplad från de politiska vindar som blåser. Migrationspolitiken kan göras mer eller mindre restriktiv till följd av en rad olika faktorer. Det är också fullt rimligt i en demokrati. Men oavsett om man förespråkar en mer generös eller mer restriktiv asylpolitik så borde alla vara överens om att politiken ska vara rättssäker. Problemet med regeringens förslag är just att det hotar rättssäkerheten. Lagrådets mycket skarpa kritik, som kom efter att min artikel var publicerad, visar också på detta, liksom yttranden från flera remissinstanser.

Problemet är att den restriktiva tillfälliga asyllagen som den rödgröna regeringen drev igenom 2016 har skapat ett snårigt regelverk. Från Liberalernas sida hade vi redan där betydande invändningar. Sedan kom gymnasielagen våren 2017 som ytterligare komplicerade situationen. Och nu kommer ett nytt förslag som skapar sådan oreda att lagrådet drar i nödbromsen.

Vi behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är rättssäker och ligger i linje med våra internationella åtaganden.

Jag har stor förståelse för den oro många asylsökande känner och det engagemang som civilsamhället visar. Samtidigt har hela den grupp som regeringen adresserar fått, eller kommer att få, lagakraftvunnen dom om utvisning. Såväl Migrationsverket som domstolar har slagit fast att de inte har tillräckligt starka skyddsskäl. Det har inte heller funnits andra grunder att bevilja dem uppehållstillstånd på. Därtill har många av dem som berörs av förslaget inte kunnat göra sin identitet sannolik.

FREDRIK MALM, migrationspolitisk talesperson (L)

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-03-29 16:01

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+