Riv hinder för nyanländas företagande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Riv hinder för nyanländas företagande Senaste nytt om flyktingkrisen

Riv hinder för nyanländas företagande - Betydligt fler asylsökande än idag bör relativt snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har därför identifierat några åtgärder som förbättrar deras möjligheter till jobb och företagande, skriver Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket.

Sverige behöver kompetens, idéer och utvecklingskraft. Vi behöver locka utländska entreprenörer och företag att etablera sig här. Samtidigt behöver människor som kommer till Sverige bättre möjligheter att försörja sig själva och bidra till samhället.

Idag är processerna inom alla dessa områden så utdragna att det skapar problem för både individer, näringslivet och samhället.

Sverige har ett stort gap mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättning, ett av de största i OECD-länderna. Det tar fem till tio år att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Samtidig behövs kompetens och nya invånare för att vända utvecklingen med minskad befolkning på många orter och de problem som det leder till för näringslivet och offentlig service.

Få asylsökande gör praktik eller har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Endast 494 av totalt 163000 asylsökande hade ett arbete år 2015. För företagande saknas statistik. Vi kan inte förvänta oss att en stor del av de asylsökande ska kunna etablera sig på en gång på arbetsmarknaden, men betydligt fler än idag bör rimligtvis kunna göra det.

I en ny studie har Tillväxtverket låtit kartlägga hur gällande lagar och regler ser ut, vad de får för konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna för asylsökande och nyanländas etablering i näringslivet och på arbetsmarknaden.

Det finns flera hinder idag. Ett exempel är att asylsökande företagare inte kan byta spår om ansökan avslås. Asylsökande som har varit anställda i fyra månader kan däremot efter ett avslag byta spår och söka arbetstillstånd. Det behövs ett snabbspår för nyanlända företagare men också förändringar av regler och samarbeten mellan fler aktörer.

Här är några viktiga förutsättningar som måste finnas på plats för att skapa fler vägar till arbete och företagande för asylsökande:

Det är av avgörande betydelse att många fler deltar i etableringsfrämjande insatser under tiden som de söker asyl och under de första åren efter uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll hur väl anpassade insatserna är om inte tillräckligt många tar del av dem.

Vår studie visar ett svagt resultat av dagens insatser när det gäller etablering på arbetsmarknaden och företagande. Vi vill att nyanlända får möjlighet att ta ansvar för sin egen försörjning tidigare. Då är företagande en väg dit.

Det behövs förberedande insatser för företagande även under tiden som asylsökande. Tillväxtverket kommer att driva på det arbetet. Idag har Migrationsverket inte formellt uppdrag som ska leda till företagande och arbete. Och Arbetsförmedlingen får ett uppdrag först när den asylsökande har fått uppehållstillstånd.

Tillväxtverket vill öppna dörrar och riva barriärer så att fler vågar, vill och kan bli företagare i Sverige. Ett konkurrenskraftigt företagande och en bättre matchning på arbetsmarknaden är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

generaldirektör Tillväxtverket

Källa - 2016-06-24 18:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+