RMVs besked väcker frågor Inte bara märkligt absurt

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

RMVs besked väcker frågor Inte bara märkligt absurt Senaste nytt om flyktingkrisen

RMVs besked väcker frågor Inte bara märkligt absurt - Rättsmedicinalverket har gett olika besked till Migrationsverket och till domstolar om hur resultat av medicinska åldersbedömningar ska tolkas.

Hanteringen väcker frågor, anser jurister SvD talat med.

- Rättssäkerheten är i gungning, säger advokaten Martin Högsten.

Förutom i asylärenden används Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar även i brottmål där ålder på den misstänkte är oklar. Åldern kan till exempel vara avgörande om den misstänkte ska dömas till fängelse och utvisning, eller till ungdomsvård.

SvD har tidigare avslöjat en rad felaktigheter och stora frågetecken i RMV:s åldersbedömningar av asylsökande. Bland annat handlar det om förklaringen till hur resultaten av genomförd åldersbedömning ska tolkas, den så kallade sannolikhetsskalan.

I asylärenden undersöks visdomstanden och knäet. Om någon av dessa två kroppsdelar anses vara fullmogna talar det, enligt RMV, för att personen är 18 år eller äldre.

Enligt myndighetens förklaring, som finns inskriven i de tusentals åldersutlåtanden som skickats till Migrationsverket, betyder det att:

". . Cirka 10 procent av barn med en kronologisk ålder nära 18 år, som har en fullmogen tillväxtzon i nedre lårbenet och visdomstand, kan utifrån dagens kunskapsläge komma att felbedömas"

Samma formulering har även använts i en rad brottmål som SvD tagit del av. Men nu kan SvD avslöja att Rättsmedicinalverket i flera fall gett en annan förklaring i sina åldersutlåtanden som begärts av åklagare för att användas som bevisning i rättegångar.

Där står att den tioprocentiga risken för felbedömning när undersökningar "talar för" att personen är 18 år eller äldre gäller enbart tanden. Tillväxten i "nedre lårbenet" - knät - nämns här inte alls.

"Hos cirka tio procent av barn med kronologisk ålder nära 18 år har visdomstanden uppnått detta slutstadium och kan utifrån dagens kunskapsläge komma att felbedömas" (SvD:s kursivering)

När SvD ställer frågor om varför myndigheten lämnat olika förklaringar till domstolar och till Migrationsverket hävdar man först att utlåtandetexten troligen ändrats i ett specifikt fall och sedan råkat följa som förklaring även i andra fall.

Men när SvD ställer fler frågor ändrar myndigheten sin förklaring och påstår att en del av den förklarande texten fallit bort i fyra ärenden.

"Rättsmedicinalverket har nu korrigerat den mall som ligger till grund för dessa utlåtanden och vi har även informerat Åklagarmyndigheten om det fel som uppstått och vilka ärenden det gäller", skriver myndigheten till SvD och menar att själva utlåtandena om ålder är korrekta och att felet bedöms som "ringa".

SvD har varit i kontakt med Åklagarmyndigheten om ett av de ärenden som berörs. Det fanns då ingen anteckning om ny information från RMV. Åklagaren i det aktuella fallet kände inte heller till detta men säger till SvD att hon kommer att ta kontakt med myndigheten själv.

Advokaten Martin Högsten som företräder den misstänkte har inte heller fått veta någonting, huvudförhandlingen hålls nästa vecka.

- Det här visar vilken cirkus detta är. Jag vet inte ens vad de ändrat den förklarande texten till. Hur ska man värdera resultatet av åldersbedömningen om förklaringen är fel? Att en rättsvårdande myndighet beter sig på det här sättet är inte bara märkligt, det är absurt och det betyder att rättssäkerheten är i gungning, säger Martin Högsten.

Han säger att åldersbedömningen har en central roll i målet som ska upp i rätten nästa vecka.

- Huruvida min klient är underårig eller inte har avgörande betydelse för eventuellt straff, man kan inte leka med människors liv och framtid på det här sättet. RMV:s så kallade åldersbedömning kan inte ligga till grund för bestämning av ålder, säger Martin Högsten.

RMV:s förklaring på den egna sajten möts nu också av kritik från domarhåll. Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt, anser att den texten, enligt hans uppfattning, är oklar.

- Vad dom menar med att " själva utlåtandena svarats ut korrekt" är inte så lätt att förstå eftersom uppgiften om hur hög säkerhet en bedömning har rimligen är en mycket viktig del av utlåtandet, säger han.

Att myndigheten påstår att felet är "ringa" menar han är domstolens sak att avgöra och inte RMV:s.

- Det är mycket viktigt att RMV korrekt redovisar vilken sannolikhet man anser att olika bedömningar av ålder har och att detta görs på ett begripligt sätt, samt att alla berörda underrättas om eventuella fel som man upptäckt så att dessa fel inte riskerar att leda till rättsförluster för någon enskild, säger han.

SvD har sökt ansvariga på RMV för en kommentar.

• En svensk vetenskaplig studie visar att en tredjedel av de pojkar som åldersbedömts av Rättsmedicinalverket (RMV) kan ha felklassats som vuxna. Den visar också att risken för att barn felklassas som vuxna är mycket större än tvärtom. RMV har dock avfärdat studien.

• RMV har felaktigt påstått att knäet växer färdigt hos de flesta mellan 22-28 års ålder. Uppgiften skrevs även i Migrationsverkets styrdokument och har varit central i åldersbedömningen i över 200 ärenden som SvD granskat.

• RMV har i alla sina utlåtanden om asylsökandes ålder påstått att risken för felbedömning är tio procent när både tand och knäet anses vara färdigvuxet. SvD har avslöjat att det i själva verket råder stora oklarheter om hur felmarginalerna ser ut.

• Migrationsdomstolen har i en dom för första gången ifrågasatt säkerheten i de medicinska åldersbedömningarna - och går emot RMV:s utlåtande om en asylsökandes ålder.

• RMV har själva ändrat uttalanden på en rad punkter i olika dokument, bland annat den egna metodbeskrivningen, efter SvD:s granskning.

Källa: SvD

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-11-03 18:32

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+