S En tvåstatslösning skulle skapa fred

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

S En tvåstatslösning skulle skapa fred Senaste nytt om flyktingkrisen

S En tvåstatslösning skulle skapa fred - I en debattartikel skriver Liberalerna att Sveriges Israelpolitik måste läggas om. Deras resonemang är inte bara oroväckande sett till konflikten mellan Israel och Palestina, utan också för att den går emot det som nästan hela världssamfundet är enade om, skriver Anders Österberg (S) i en replik.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Israels ockupation av Palestina är en av världens mest segdragna konflikter. Sedan sexdagarskriget 1967 har Israel ockuperat Gazaremsan, Västbanken och östra Jerusalem i strid med folkrätten. Konflikten mellan Israel och Palestina är inte en konflikt mellan jämlika parter. Israel är den överlägset starkare parten i konflikten. Men det är också viktigt att understryka att folkrättens regelverk, bland annat attacker mot civila, omfattar samtliga parter och aktörer och att brott mot den ska fördömas oavsett vem som gör det.

Liberalerna skriver om tendenser som inskränker och förringar judarnas historiska koppling till Jerusalem. Jag tror att de avser en Unesco-resolution som handlar om kulturarv. Sverige röstade ja till den resolutionen. Varför många andra EU-länder avstod att rösta är oklart, för EU-länderna hade en gemensam linje i förhandlingarna och fick gehör för alla sina synpunkter. Bland annat fick EU-länderna medlemmar i Arabförbundet att ställa sig bakom ett erkännande av judendomens band till Jerusalem. Sverige stöder fullt ut Unescos viktiga arbete för att skydda världsarvet i Jerusalem, där givetvis både judiskt, muslimskt och kristet arv ingår.

Socialdemokraterna vill ha en tvåstatslösning, att Israel och Palestina ska leva i fred sida vid sida. Det tycker i alla fall inte jag är att vara fientlig mot Israel. I resolutionen erkänns inte Israels styre över hela Jerusalem. Men det är ingen nyhet eftersom inga länder, inte ens USA:s nya regering, erkänner Israels rätt till östra Jerusalem. När Liberalerna ställer sig så tydligt på den ockuperande partens sida riskerar man partiskhet i en fråga som i grund och botten handlar om tillgång till kulturarv och religioners heliga platser.

Att Jerusalem blivit en tvistefråga har historiska rötter och folkrättsliga dimensioner av avgörande betydelse. När FN 1947 beslöt att Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk del, slogs det fast att Jerusalem skulle stå under internationell överhöghet. Ett skäl var behovet att skydda möjligheten för troende att besöka sina heliga platser.

Den överenskommelsen hindrade inte Israel att året därefter besluta om att placera landets huvudstad i västra Jerusalem. Trots detta har flera regeringar - inklusive Sveriges - respekterat den folkrättsliga positionen genom att förlägga sina ambassader i Tel Aviv.

Fram till kriget 1967 stod Västbanken, inklusive delar av Jerusalem, under Jordaniens kontroll. Israel slog ut de jordanska styrkorna och ockuperade hela banken. Därefter annekterades östra Jerusalem och angränsande delar av Västbanken. FN:s säkerhetsråd bedömde detta som ett folkrättsbrott. Att bosättare därefter flyttade in på annekterade områden har också kritiserats av säkerhetsrådet.

Det har funnits en bred internationell uppslutning om att nyckelfrågorna om flyktingarna, gränserna, säkerheten och Jerusalems status måste lösas genom verkliga förhandlingar och i ett sammanhang.

En flytt av Sveriges ambassad vore oansvarig. Om andra regeringar i Europa följde efter ett sådant initiativ skulle det skada möjligheterna för fortsatt diskussion om en tvåstatslösning.

Nilsson och Nilsen kritiserar Sveriges stöd till UNWRA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar. Den kritiken drabbar alla länder som ger stöd så att barn kan gå i skolan i Gaza. UNRWA möjliggör upprätthållandet av palestinska flyktingars rättigheter, som är en förutsättning för en framtida tvåstatslösning. Genom att bland annat tillhandahålla utbildning för över en halv miljon flyktingbarn, motverka hatpropaganda och arbeta aktivt med jämställdhet har UNRWA:s verksamhet därtill en regionalt stabiliserande effekt. Om Sverige och andra länder skulle sluta finansiera skolorna skulle bara Hamas skolor finnas kvar.

Socialdemokraterna verkar för en tvåstatslösning där Israel och Palestina lever i fred sida vid sida. För att en sådan lösning ska vara möjlig måste dialog mellan parterna prioriteras.

Anders Österberg (S)
ersättare i utrikesutskottet och ansvarig för biståndsfrågor

Källa - 2019-07-09 12:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+