Så blir nya förvaret i Kirseberg

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Så blir nya förvaret i Kirseberg - Den 1 oktober tänker Migrationsverket ta 100 nya förvarsplatser i bruk i de forna fängelsecellerna på Kirseberg.

Anna Christeen är projektledare för ombyggnaden och blir i höst chef för de 130-150 personer som ska arbeta på förvaret.

- Vi börjar rekryteringen inom kort. Vi tänker utbilda personal under sensommaren så att de kan arbeta med våra förvarstagna från oktober, säger hon.

Migrationsverket har fått 90 miljoner kronor för nya förvarsplatser. Utöver de 100 nya platserna i Malmö ska lika många skapas längre norrut i Sverige.

Enligt regeringen behövs förvaren i höst när allt fler asylsökande kommer att nekas uppehållstillstånd och flera tusen personer kommer att tvångsavvisas.

Trots att Kirsebergsförvaret blir en tillfällig anläggning räknar Anna Christeen med att den förblir i drift fram till hösten 2019.

Hon ser det som en fördel att det nya förvaret hamnar i ett nedlagt fängelse.

- Ett solitt skalskydd gör att vi kan arbeta med öppenhet innanför skalet. Graden av övervakning och kontroll kan därmed ligga lägre. Det mår de förvarstagna bättre av, säger hon.

Anna Christeen ska i enlighet med utlänningslagen "hålla de förvarstagna tillgängliga för verkställande av beslut om avvisning".

De som låses in på det nya förvaret är personer som kan misstänkas för att vilja undanhålla sig ett slutligt avvisningsbeslut.

De förvarstagna väntas vistas på Kirseberg i 21 dagar i genomsnitt innan de förpassas ut ur riket.

- Vistelsetiden beror på hur lätt eller svårt det är att verkställa ett specifikt beslut, säger Anna Christeen.

Statliga Specialfastigheter äger lokalerna, men Migrationsverket bekostar alla ombyggnader.

- Vi försöker göra miljön lite mjukare än vad den var på fängelset. De förvarstagna är ju inte fängslade. De är inlåsta av andra skäl än dem som tas i förvar inom exempelvis psykiatrin eller kriminalvården, säger Anna Christeen.

- En stor del av trivseln innanför murarna handlar också om personalnärvaro. Därför satsar vi på samtalsmetodik och ett korrekt bemötande.

Trots att planerna på nytt förvar blivit flitigt omskrivna har Migrationsverket inte hört några klagomål.

- Än har vi inte fått några påstötningar från grannarna. Men det blir ju inga större förändringar. Även framöver lär de närboende märka att det rör sig om en sluten verksamhet med liten påverkan på de närmaste omgivningarna.

Källa - 2016-05-31 18:40

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+