Sanandaji Kreativa grepp när forskare kritiserar min bok

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sanandaji Kreativa grepp när forskare kritiserar min bok Senaste nytt om flyktingkrisen

Sanandaji Kreativa grepp när forskare kritiserar min bok - KTH-forskarna Hans Lööf och Gustav Martinsson kritiserar min bok "Massutmaning" med kreativa medel. Med deras ­ansats kan vilken bok som helst misstänkliggöras, ­skriver national­ekonomen Tino Sanandaji i en replik.

Hans Lööf och Gustav Martinsson ger i sin debattartikel (18/5) en vilse­ledande bild av min bok "Massutmaning" och av forskningen om invandring och brott.  

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag citerar en studie som visar att 76 procent av medlemmarna i gatugäng har invandrarbakgrund. Lööf och Martinsson hävdar att studien skulle "selektera bort tunga brottslingar". De hävdar även att jag skulle ha dolt att till exempel MC-gäng inte ingår i siffran.  

Studien har inte aktivt valt bort tungt kriminella, den handlar om de mest kriminella gatugängen. Min bok förklarar tydligt ur­valet: "Rostami et al. (2012) undersökte gatugängs strukturer i Sverige med hjälp av polisens register. 239 gängmedlemmar i de sju gäng som av polisen kategoriserats som de mest prominenta undersöktes i studien. " 

De som bara har läst debattartikeln får intrycket att min bok inte förklarar studien. Det är onekligen kreativt att först bortse ifrån de delar av boken som förklarar metoden för att sedan anklaga boken för att inte förklara meto­den. Fördelen med denna ansats är att vilken bok som helst kan misstänkliggöras.  

Jag citerar det enda svenska estimat som finns, och det stämmer heller inte att andelen gängmedlemmar med invandrarbakgrund per automatik skulle bli lägre med ett bredare urval av gäng. Långt fler kriminella ingår i lösa förortsgrupperingar än i exempelvis MC-gäng och vit makt-rörelsen. DN:s granskning av skjutningar på allmän plats visade nyligen som jämförelse att 90 procent av dömda och misstänkta gärningsmän hade invandrar­bakgrund. Det är en totalsiffra där eventuella gängskjutningar av MC-gäng och vit makt-grupperingar ingår.  

Enligt Lööf och Martinsson hävdar min bok att invandring sänker löner. Tvärtom är min poäng att invandring inte har någon påvisad effekt på löner. Eftersom boken inte argumen­terar för undanträngningseffekter läggs bara fyra meningar på frågan, med alla referenser i en klump. Forskaren Erik Lindqvist förklarar i artikeln "Nationalekonom: Sanandajis bok är inte ohederlig" (SvD Debatt 20/5, nätversionen) att jag återger forskningsläget korrekt, även om mitt sätt att referera kunde ­varit tydligare.  

Vad Lööf och Martinsson hävdar om brott förtjänar inte ett längre svar. Min bok förklarar att invandringens effekt på brott varierar mellan positiv och negativ i olika länder och invandrargrupper.  

Det mest anmärkningsvärda i angreppet är påståendet att det är "besvärande att fyra av fem källhänvisningar i boken inte hämtas från vetenskapligt granskad litteratur".

Cirka 60 procent av bokens referenser är till forskning, officiell statistik och myndighetsrapporter. (Övriga 40 procent består också av gedigna källor såsom uttalanden av forskare i media, propositioner, polisrapporter och så vidare. ) 

När jag frågar dem medger Lööf och Martinsson att de bara jämfört min referenslista med en databas, Scopus. Detta är dock långt ifrån en komplett lista på "vetenskapligt grans­kad litteratur", utan exkluderar forskningsböcker, en stor del av den forskning som publiceras på svenska, SCB:s statistik, offentliga utredningar och annat.  

Ännu värre är att Lööf och Martinsson exklu­derat vetenskapliga artiklar som inte ­råkar finnas med i just denna databas. Min bok citerar exempelvis Gary Beckers toppublicerade artikel från 1968, som bidrog till att ge honom ekonomipriset till Alfred ­Nobels minne. Detta definieras som inte vetenskapligt granskat av Lööf och Martinsson, som också räknar bort forskningsartiklar av sina kollegor på KTH om de inte finns i just denna databas. Professor Jan Ekbergs ESO-rapport om invandring stämplas som ovetenskaplig, liksom Robert Putnams "Bowling Alone", Eli Heckschers banbrytande verk om Sveriges ekonomiska historia, Broken Window-teorin och andra klassiska verk. Lööf och Martinsson anser att det ur vetenskaplig synvinkel är "besvärande" att min bok citerar dessa källor, som visserligen är bland historiens mest citerade men som inte ingår i databasen de tittat i.

Denna typ av databas fyller andra syften, de utger sig inte för att vara kompletta och kan inte användas på det kreativa sätt Lööf och Martinsson utvecklat för att kritisera min bok.  

Författarna förklarar heller aldrig att de ­definierat vetenskaplig granskning som en viss databas. Lööf och Martinsson har trots åtta förfrågningar vägrat överlämna den lista som sägs ligga till grund för deras påstående om min boks ovetenskaplighet.  

I stället upprepar de bara vilken databas som använts och dess sammansättning, vilket är trivial offentlig information. Lööf tog även det kreativa initiativet att besvara ett mail från SvD till mig och hävda att de skickat över underlaget som jag bad om, vilket inte stämmer.  

Varför vägrar en professor på KTH offentliggöra en påstått vetenskaplig granskning som han valt att ge stor publicitet? Lööf far först med osanning för att misskreditera veten­skapliga referenser i min bok, och vilseleder därefter både mig och SvD. Man kan fråga sig om det är förenligt med de etiska regler som föreskriver att "som företrädare för KTH och som vetenskapliga experter uppträda sakligt, opartiskt och hederligt".

En ledtråd till detta egendomliga för­farande kan vara professorns passion för flyktingfrågor. Medan jag är öppen med mina ståndpunkter om invandring hävdar debattartikeln att min bok endast lästs med "vetenskapens glasögon". Lööf valde att inte berätta om sitt långa engagemang i kampanjer som #Vinnvandring, där han exempelvis förklarar om flyktingmottagning: 

"Jag känner mig att jag har ett uppdrag som forskare att också visa att detta är faktiskt lönsamt för oss. "

Nej, Hans Lööf, ditt uppdrag som forskare är att korrekt återge forskningen - inte att i egenskap av professor driva ideologisk aktivism med alla tillåtna medel.  

författare av boken "Massutmaning: Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende"

Källa - 2017-05-23 19:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+