SD vinner i domstol Lunds kommun bröt mot lagen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

SD vinner i domstol Lunds kommun bröt mot lagen Senaste nytt om flyktingkrisen

SD vinner i domstol Lunds kommun bröt mot lagen - Sverigedemokraten Ted Ekeroth får rätt - Lunds kommun bröt mot lagen när politikerna beslutade att använda byggnader till ensamkommande flyktingbarn utan att invänta bygglov. Det har förvaltningsrätten kommit fram till.

Under hösten kom det väldigt många ensamkommande flyktingbarn till Sverige.

Därför beslutade Lunds kommunfullmäktige i oktober att uppmana kommunens nämner att ta lokaler i bruk för ensamkommande flyktingbarn - redan innan bygglov var beviljat.

Beslutet överklagades av Ted Ekeroth (SD), som menade att fullmäktige inte hade rätt att sätta sig över lagen.

Och nu ger domstolen honom rätt. "Enligt förvaltningsrättens mening är kommunfullmäktiges beslut att uppmana berörda nämnder att ta lokaler i bruk utan att invänta bygglov oförenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagen. Beslutet står därigenom i strid med lag och ska följaktligen upphävas", står det i förvaltningsrättens dom.

"Det var ett väntat utfall från domstolen. Vem som helst förstår ju att kommunfullmäktige inte kan ändra svensk lag på eget bevåg", skriver Ekeroth i ett pressmeddelande.

Han skriver också i pressmeddelandet att SD Lund "nu med förnyad kraft försöka utreda frågan om tjänstefel hos politiker och tjänstemän"

Källa - 2016-04-13 09:18

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+