Sju hot som Säpo pekar på Måste följas noga

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sju hot som Säpo pekar på Måste följas noga Senaste nytt om flyktingkrisen

Sju hot som Säpo pekar på Måste följas noga - Spioneri, propaganda, extremism och politisk påverkan. SvD har sammanställt de hotbilder som Säpo bedömer att Sverige står inför.

Det är inte bara Ryssland som tornar upp som ett hot under kommande år. I den senaste årsboken lyfts blicken framåt. Vilka hot är det som kommer att spela en viktigare roll än andra under kommande år? Säpo sätter särskilt fokus på följande sju punkter:

Gång efter annan upptäcks digitala läckor, Transportstyrelsen, 1177-skandalen eller det omfattande kinesiska cyberintrånget Cloud Hopper i Sverige och andra delar av världen.

De aktörer som har stora resurser springer lätt ikapp det tekniska skydd som finns hos till exempel myndigheter. Vilket betyder att sårbarheter i skyddsvärda verksamheter har ökat.

"Säkerhetsskyddsåtgärder måste fortsätta stärkas för att undvika att gapet mellan hot och skydd fortsätter att växa", skriver Säpo.

Det krävs en höjd medvetandenivå inom den digitala sfärens olika kommunikationskanaler, konstaterar Säpo. Med andra ord, det kritiska tänkandet behöver höjas. Orsaken: modern teknik gör det lättare att bedriva politisk påverkan, propaganda och framföra hot.

Med ny teknologi går det exempelvis att manipulera kända personers röster, där det också går att manipulera vad de säger i en tidigare inspelad video. Som snabbt kan få spridning.

Se till exempel framtiden för "fake news" som brittiska The Guardian tidigare granskat.

Säpo skriver inte uttryckligen att det handlar om den politiska kurs som USA tagit med nuvarande presidenten Donald Trump, men konstaterar att:

"Det internationella systemet är mer instabilt i och med USA:s förändrade förmåga och avsikt att upprätthålla efterkrigstidens internationella världsordning […]".

USA:s president Donald Trump har flera gånger skickat otydliga signaler när det gäller till exempel Nato. Är USA med eller inte? Ja ibland, och ibland tvetydigt.

Resultatet; mindre förutsägbarhet i internationella relationer.

Nyanserna kring hur Ryssland beskrivs som ett hot må förändras i Säpos årsböcker.

Säkerhetspolisen konstaterar att Ryssland fortsatt att använda "militära och icke-militära maktmedel" för att komma över svensk information.

Ett par veckor innan Säpo släppte årsboken för 2018 så greps också en misstänkt rysk spion i centrala Stockholm på en nattklubb.

"Större vaksamhet är nödvändig", noterar den svenska civila säkerhetstjänsten.

Ett tydligare hot, i alla fall om man jämför med Säpos tidigare årsböcker. Kina har då omnämnts i enstaka meningar eller inte alls, eller bara inom flyktingspionage.

Nu är tonen en helt annan:

"Hotbilden ökar kopplat till Kina, som arbetar för att få ekonomiska fördelar via cyberangrepp och uppköp av företag", skriver Säkerhetspolisen.

Det ligger i linje med den bild som finns internationellt, där Kina pekats ut som skyldigt till både välkända dataintrång och informationsstölder.

En viktig aspekt för Sverige att ta hänsyn är till exempel den lag i Kina som binder inhemska bolag att lämna ut information när staten kräver det.

Terrorhotet från islamistiskt motiverade aktörer bedöms alltså att vara kvar på samma nivå 2019 som för förra året. Samtidigt har antalet terrorattentat i västvärlden minskat under 2018.

"En viktig orsak är kalifatets fall", skriver Säkerhetspolisen.

Den tidiga så stora ökningen av antal personer i Sverige som sympatiserat med våldsbejakande islamism mattas "troligen av", skriver Säpo.

Men historiskt så har Sverige i dag fler våldsbejakande islamister än någonsin tidigare.

Idéströmningar som uppmanar till våld - om det så är emot oliktänkande, folkvalda politiker, homosexuella eller personer som flytt till Sverige för att söka skydd.

Det handlar om de radikala nationalistiska rörelserna i Sverige, främst den som är nätbaserad. När vit-maktmiljön och "den lösare främlingsfientliga miljön" närmar sig varandra så uppstår en drivkraft för individer att begå främlingsfientliga brott, konstaterar Säpo.

Den lösare främlingsfientliga miljön är de individer som enskilt och oberoende av varandra sprider uppmaningar om till exempel användning av våld.

"En sådan utveckling måste följas noga", skriver Säpo.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-03-14 17:57

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+