Skärpt straff för hedersbrott utreds

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Skärpt straff för hedersbrott utreds Senaste nytt om flyktingkrisen

Skärpt straff för hedersbrott utreds - Direktiven som klubbas i dag innebär att regeringen beställer förslag på lagskärpningar som berör hedersbrott, barn- och tvångsäktenskap.

Utredaren får i uppdrag att till den 6 december ta fram ett förslag som berör barnäktenskap som ingåtts utomlands då makarna inte haft anknytning till Sverige. Tanken är att sådana äktenskap inte ska erkännas av myndigheterna här om någon av makarna är under 18 år när de kommer till Sverige.

Frågan har aktualiserats efter den stora flyktingvågen 2015.

- Vi vill täppa till en lucka i lagen som den gamla regeringen inte täppte till, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Allianspartierna har dock nyligen i riksdagen krävt att regeringen agerar i frågan.

Att ett äktenskap inte erkänns kan få långtgående konsekvenser för makarna. Regeringen vill dock ha ett förslag om förbud mot att erkänna barnäktenskap oavsett vad utredaren tycker om lämpligheten.

- Huvudregeln måste vara att barnäktenskap inte ska erkännas, säger Johansson.

Utredaren ska också se över om straffen för hedersbrott ska skärpas. Det finns redan i dag möjlighet för domstolarna att se strängare på brott med hedersmotiv, eftersom det oftast är riktat mot någon i familjen och innebär att en individs skyddslösa ställning utnyttjas. Frågan är om det behövs en särskild straffskärpningsgrund för hedersbrott.

Det förslaget ska vara klart senast 1 september 2018.

Utredaren ska också ta ställning till om lagstiftningen som berör tvångsäktenskap ska skärpas ännu en gång. En fråga är om brottet äktenskapstvång även ska omfatta att tvinga någon vara kvar i ett äktenskap.

Utredaren ska också fundera över om det behövs ett särskilt barnäktenskapsbrott, med en egen straffskala. I dag har tvångsäktenskap samma straffskala oavsett om det rör barn eller vuxna.

Den 1 juli 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Då avskaffades möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig i Sverige.

Det blev även stopp för att erkänna äktenskap där en man boende i Sverige åker utomlands för att gifta sig.

Förbudet gäller dock inte om ett barnäktenskap ingåtts utomlands då ingen av makarna hade anknytning till Sverige.

Därför kan utländska äktenskap med barn 15-18 år erkännas.

Allianspartierna har krävt att sådana äktenskap inte ska erkännas i Sverige.

Regeringen aviserade nyligen att frågan ska snabbutredas.

Utredaren blir justitieråd Marie Heidenborg.

Källa: Regeringen, riksdagen, TT

Källa - 2017-03-09 04:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+