Skolan har pengar vad gör vi nu?

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Skolan har pengar vad gör vi nu? Senaste nytt om flyktingkrisen

Skolan har pengar vad gör vi nu? - Vi måste satsa mer på skolan! Det har i princip alla varit överens om under åtminstone det senaste decenniet.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Den politiska retoriken verkar också ha fått genomslag i de lokala prioriteringarna. Kommunerna lägger nämligen allt mer pengar på undervisningen i grundskolan. Det visar tidningen Dagens Samhälles genomgång av Skolverkets statistik (nr 42-18).

Mellan åren 2008 och 2017 har visserligen antalet elever ökat med 16 procent. Men samtidigt har kommunernas kostnader för undervisning stigit med 47 procent (beräknat i fasta priser).

Samma tendens går att se på andra grundskoleområden. Utgifterna för läromedel, utrustning och bibliotek har ökat med 53 procent sedan 2008. Även elevhälsan har fått mer pengar. Den får nu 67 procent mer än för ett decennium sedan.
2017 kostade grundskolan totalt 111 miljarder kronor. Det motsvarar 108 000 kronor per elev.

Sedan 2008 har den totala kostnaden för grundskolan ökat med 38 procent.
Huvuddelen av utgiftsökningen kan härledas till de senaste fem åren. En del kan förklaras med asylkrisen 2015, då skolan fick många nya elever och behov - men uppgången startade redan runt 2011-2012.

Det går sannolikt inte att fastställa något samband, men 2012 var det år då svenska grundskoleelever fick de sämsta resultaten någonsin i de internationella Pisa-mätningarna. Sedan dess har resultaten förbättrats något, och Sverige klättrat till ungefärlig snittnivå bland OECD-länder.

Resultaten är dock långt ifrån acceptabla. Förra året var det drygt 24 procent av eleverna som gick ut grundskolan utan fullständiga betyg, och över 15 procent som saknade gymnasiebehörighet. Trots de senaste årens satsningar på skolan.

Skolan måste ha tillräckliga resurser. Så långt är snart sagt alla överens. Men om man inte lyckas nå godkända resultat ens när utgifterna för undervisning ökats med nära 50 procent bör man kanske också överväga andra åtgärder än penningregn.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-12-01 06:15

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+