Språkkravet riskerar att hämma integrationen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Språkkravet riskerar att hämma integrationen - Krav på att lära sig svenska är ett återkommande inslag i den pågående debatten om hur våra nyanlända bäst ska integreras i samhället. Men det är fel tänkt, enligt min mening, även om jag vurmar för det svenska språket i själ och hjärta. Språkkravet är istället ett effektivt sätt att skilja på oss och dem och riskerar därför att mot alla goda intentioner hämma integrationen och bidra till utanförskapet.

Fokusera istället integrationsprocessen på jobbmatchandet. Med möjlighet till ett jobb sker automatiskt ett skifte från asyl- till arbetskraftsinvandrare vilket ger individen andra och mer gynnsamma förutsättningar.

Det finns många yrken, till exempel ingenjörer, där det inte är några problem att klara sig på flytande engelska. Jag misstänker också att få internationella spetsrekryteringar inom olika kompetensområden, inte minst chefer, ställer några krav på kunskaper i svenska.

Inom många yrken, så väl enkla som avancerade, borde det dessutom krävas en minimal svenskkompetens för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.

Börja därför med jobbmatchandet och anpassa sedan språkkraven, gärna i dialog med den blivande arbetsgivaren, i varje enskilt fall. Det skulle gynna integrationen och därmed även individen och samhället.

Källa - 2016-07-20 10:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+