Staten JK anmäls för brister i åldersbedömningarna

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Staten JK anmäls för brister i åldersbedömningarna Senaste nytt om flyktingkrisen

Staten JK anmäls för brister i åldersbedömningarna - "Hans mänskliga rättigheter har kränkts av Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och migrationsdomstolen". Så står det i en anmälan till JK om brister i åldersbedömning av en asylsökande. Civil Rights Defenders (CRD) och Rådgivningsbyrån för asylsökande kräver nu staten på skadestånd.

- Fallet är ett exempel på ett strukturellt problem, säger Tilda Pontén på CRD.

Nyligen beslutade regeringen att de hårt kritiserade medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen ska utredas. Detta efter att SvD i en omfattande granskning avslöjat en rad felaktigheter och frågetecken kring metoden som används för att bedöma ålder på asylsökande.

- Vi vill att JK gör en bedömning av vår klients situation och konstaterar människorättskränkning, som vi menar har skett. Det aktuella fallet är ett exempel på ett strukturellt problem. JK:s bedömning blir därför viktig för alla personer som befinner sig i en liknande situation, säger Tilda Pontén som är jurist på CRD.

Tilda Pontén berättar att Rådgivningsbyrån och CRD sedan i somras efterlyst fall där medicinsk åldersbedömning varit en del av asylprocessen med syfte att granska hur sådana ärenden hanterats av myndigheter samt hitta ett fall att driva.

Ärendet, som nu anmäls till JK, handlar om en ensamkommande som sökte asyl i Sverige hösten 2015. Precis som cirka 10 000 andra asylsökande genomgick han en medicinsk åldersbedömning där mognadsgraden av hans visdomstand och knäled undersöktes.

Personens knä bedömdes vara färdigvuxet, tanden ansågs däremot vara omogen. Enligt Rättsmedicinalverkets modell räcker det att en av kroppsdelarna bedöms vara färdigvuxen för att undersökningen ska "tala för" att den personen är 18 år eller äldre.

Rådgivningsbyrån och CRD menar att konsekvensen av åldersbedömningen i det aktuella fallet blev ett avslag på asylansökan.

- Det här ärendet tydligt visar de olika delarna som är problematiska med åldersbedömningar av asylsökande. Här var det bara knäleden som gav stöd för överårighet, säger Tilda Pontén.

Den asylsökande fick också ett andrahandsutlåtande som talade emot Rättsmedicinalverkets bedömning, enligt det var inte heller knäet färdigvuxet. Men migrationsdomstolen gick på RMV:s resultat och avslaget på asylansökan stod fast.

- Vår klient hade dessutom lämnat in flera dokument som gav stöd för hans uppgifter om att han är under 18 år. Men vår erfarenhet är att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i huvudsak går på underlag från RMV och inte i tillräcklig utsträckning beaktar annat.

Anmälan till JK omfattar tre myndigheter, Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och migrationsdomstolen. Anledning till det, enligt Tilda Pontén, är att man vill peka på hela systemet med åldersbedömning.

- Om man fokuserar på en aktör i taget ökar möjligheten att skylla på varandra. Vi vill visa hur olika steg av rättsosäker hantering samverkar. Det är regeringen som i slutändan ansvarar för att utforma ett system så att asyl blir tillgängligt i praktiken för alla personer.

Personen som anmälan handlar om har nu tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasiet. Anmälarna begär skadestånd av JK på 40 000 kronor samt ett erkännande att personen utsatts för människorättskränkning.

Rådgivningsbyrån och Civil Rights Defenders hävdar i sin anmälan att Rättsmedicinalverkets, Migrationsverkets och migrationsdomstolens sammantagna agerande i frågan om ålder i det aktuella fallet lett till att staten brutit mot artikel 3 i Europakonventionen som skyddar individer från att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-05-06 10:25

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+