Stockholms S styre bygger ett skuggsamhälle

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Stockholms S styre bygger ett skuggsamhälle Senaste nytt om flyktingkrisen

Stockholms S styre bygger ett skuggsamhälle - Att bevilja förmåner som bidrag till personer som uppehåller sig i landet illegalt är att avsiktligt undergräva rättssamhället och tilliten till vårt välfärdssystem. Det skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

I veckan beslutade den S-ledda majoriteten i Stockholms stad att bevilja ekonomiskt bistånd till barn som vistas olovligen i Sverige. Deras föräldrar har efter rättslig prövning saknat asylskäl och har fått ett utvisningsbeslut, myndighetsbeslut som också regeringen uppmanar till att det ska respekteras. Men med det nya försörjningsstödet till barnen öppnar Socialdemokraterna i Stockholms stad dörren till ett skuggsamhälle. Genom att göra barnen till familjeförsörjare och lägga ansvaret för familjens ekonomi på deras axlar, ges deras föräldrar möjlighet att med stadens hjälp ändå stanna kvar och leva utanför lagens ramar.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Samtidigt som dessa personer får bidrag från staden måste de gömma sig för polisen. Det som våra myndigheter å ena sidan prövat och beslutat i en lång rättsprocess och vad polisen fått i uppgift att genomföra, ska staden från och med i dag alltså aktivt motarbeta. Det är varken en hållbar eller mänsklig situation. Det är en orimlig börda att lägga på dessa barn och innebär att man totalt bortser från barnperspektivet och barnens bästa.

Barn har rätt att leva i det land där de och deras föräldrar har medborgarskap och uppehållsrätt och där de kan bygga sig en framtid. Det är grunden för etablering och ett tryggt liv. När dessa förutsättningar saknas hänvisas barnen till ett parallellsamhälle där de saknar trygghet och framtidsutsikter. Eftersom ett utvisningsbeslut gäller har jobbtorg och socialtjänst inga möjligheter att kräva att föräldrarna aktivt ska söka arbete eller delta i jobbförberedande insatser. Därför leder förslaget i förlängningen till en permanent försörjning, något ekonomiskt bistånd aldrig har varit utformat för.

Enligt Migrationsverkets bedömning kommer 70 000 personer undanhålla sig avvisning de närmaste fem åren. Skulle Stockholm öppna för försörjning genom ekonomiskt bistånd för de som fått utvisningsbeslut finns det starka skäl att tro att de kommer söka sig till huvudstaden. Idag har Stockholm 8 000 hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd till en årlig kostnad på strax under en miljard kronor. Socialdemokraterna har misslyckats med att bryta det långsiktiga beroendet som växer, högkonjunktur till trots.

Skulle de nya riktlinjerna bli gällande kan vi förvänta oss en mångdubbling av antalet hushåll som skulle behöva hjälp med bostäder och andra insatser. Idag klarar inte Socialdemokraterna med mottagandet på ett bra sätt för de nyanlända som har fått uppehållsrätt. Många tvingas leva trångbott i nedlagda gamla servicehus istället för att få ett bra mottagande med tydliga insatser som leder till jobb, studier och egen försörjning. Om de tiotusentals som idag undanhåller sig avvisning ska ta del av stadens bidragssystem så blir det mindre gemensamma medel som ska gå till etableringen av de som har rätt att stanna.

Här har Moderaterna betydligt större ambitioner än så och vill avsätta tid, kraft och resurser att inkludera de nya invånarna i staden genom jobb och studier. Allt medan socialdemokraterna ägnar sig åt att cementera en underklass av skugginvånare som inte har rätt att stanna i landet och inte heller arbeta.

Hur tänker sig Socialdemokraterna att barnens situation ska se ut om fem år? Hur kommer det sig att socialdemokraterna anser att dessa barn ska leva under omständigheter som vi aldrig skulle acceptera för några andra barn i Sverige? Om Socialdemokraternas syfte och mål är att få till stånd en allmän amnesti i Sverige för alla som vill och önskar är det enda renhåriga att tala klarspråk och driva denna fråga öppet.

En kommun som sedan några år tillbaka ger liknande bistånd är det socialdemokratiskt styrda Malmö. Barnfamiljer och ensamkommande män med utvisningsbeslut får försörjningsstöd och nödbidrag. I praktiken är det andra kommuner, främst Stockholm, som står för denna kostnad som en följd av utjämningssystemet mellan kommuner. Utan andra kommuners stöd skulle Malmö inte överleva ekonomiskt.

Socialdemokraterna säger med detta beslut nej till barnens långsiktiga möjligheter i livet och permanentar ett liv i utanförskap. Inte bara inger de falska förhoppningar för de föräldrar som fått avslag på asylansökan, utan de förlänger processen för att dessa barn ska få komma hem till det land där de och deras föräldrar har medborgarskap och anknytning till.

Att bevilja förmåner till personer som uppehåller sig i landet illegalt är också att avsiktligt undergräva rättssamhället, tilliten till vårt välfärdssystem och värdet i det svenska medborgarskapet. Det är en farlig väg att gå.

Empati och omsorg om barnen har den som kan se bidragets baksida. Socialdemokraterna tar med detta beslut stora och aktiva steg för att främja framväxten av ett skuggsamhälle i vårt land.

gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Källa - 2017-09-28 13:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+