Stoppa mörkläggningen av 20 års forskning

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Stoppa mörkläggningen av 20 års forskning Senaste nytt om flyktingkrisen

Stoppa mörkläggningen av 20 års forskning - Det finns två allvarliga felkällor i åldersbedömning av unga asylsökande. Att byta metod kommer tyvärr inte att göra bedömningarna tillförlitliga, skriver professor emeritus Inge Axelsson.

Åldersbedömning av unga asylsökande har två allvarliga felkällor.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

För det första fel metodval: Sveriges professorer i rättsmedicin, en tysk kollega, en rättsodontolog/professor och flera rättsläkare har visat att Rättsmedicinalverket (RMV) valt fel metod.

För det andra bristen på jämförelsematerial: Om man till exempel mäter kroppslängden för att bestämma åldern så kan man inte använda svenska normalgränser för människor från Asien eftersom många av dem aldrig blir fullvuxna med svenska mått mätt. På samma sätt går det inte heller att använda skelettmognad hos frisk medelklass i höginkomstländer som normalvärden för fattiga i flyktingläger.

Det felaktiga metodvalet uppmärksammas nu mycket, senast av Fredrik Tamsen på SvD Debatt (8/1). Bristen på jämförelsematerial uppmärksammas mycket mindre. Jag ska här diskutera denna brist och visa att man tyvärr inte kommer att få tillförlitliga åldersbestämningar genom att byta metod.

RMV hävdar att om kronisk stress påverkar skelettmognaden så försenas den vilket är gynnsamt för flyktingarna som får en falskt låg ålder. RMV hänvisar till vetenskapliga studier från 1950-1997 (Axelsson, Läkartidningen 2017). Men dessa gamla studier handlar om etniska skillnader, inte stress. Nya studier visar att kroppsmognaden accelererar vid kronisk stress. RMV har svarat att de inte ämnar diskutera ny forskning förrän någon publicerat en metaanalys (summering av flera studier). Men det finns en metaanalys av 26 studier av tandmognad som visar att barnens ålder överskattades och att befolkningsspecifika normalvärden är nödvändiga (Yan 2013) och en metaanalys av 33 studier som visade att flickor som inte levde ihop med sina fäder hade tidigare menarke (första menstruationen; Webster 2014).

Jag har påbörjat en systematisk översikt av hur kronisk stress påverkar kroppsutvecklingen hos barn (metodik enligt the Cochrane Library). Hittills har jag gått igenom 14 studier. En studie visade ingen effekt av kronisk stress, två studier visade både accelererad och försenad utveckling och 11 visade enbart accelererad utveckling. De faktorer som var associerade med accelererad kroppsutveckling var fattigdom, ingen plats för lek och idrott, fars frånvaro, bristande stöd från föräldrar, psykisk sjukdom hos mor, utvandring tillsammans med familjen, barnmisshandel, sexuella övergrepp och kronisk stress (mätt som koncentration av kortisol i hår). Internettroll som hånfullt talar om "skäggiga barn" har rätt: svårt stressade pojkar får ofta en onormalt tidig pubertet med skäggväxt.

Denna studie är inte avslutad men interimanalysen (analys av pågående studie) talar starkt för att kronisk stress ger accelererad kroppsutveckling så att åldern överskattas.

Liknande studier med ensamma flyktingbarn är inte möjliga under de närmaste årtiondena eftersom vi inte har flyktingbarn med känd ålder. Greger Noll, professor i folkrätt i Lund, kallar helt riktigt radiologisk åldersbedömning för "junk science" (skräpvetenskap). Advokat Emilie Hillert skrev på SvD Brännpunkt att "Det spelar ingen roll hur bra kamera man har, hur bra man är på att röntga, eller hur många personer som analyserar materialet, så länge det saknas adekvat referensmaterial. " Exakt så är det.

RMV klamrar sig fast vid det som vi vet är fel. Karolinska institutets förre rektor såg inte att kejsare Macchiarini var naken och arbetar nu på Rosenbads elefantkyrkogård. Om RMV:s generaldirektör inte vill göra honom sällskap bör hon nog dra upp huvudet ur sanden nu och stoppa mörkläggningen av 20 års forskning.

Inge Axelsson
professor emeritus i medicinsk vetenskap, specialistläkare i barnmedicin

Källa - 2018-01-12 14:15

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Bilda regering efter valet
 4. Flyktingkaravanen
 5. Fabian fjälling
 6. Ibrahim Nasrulleyev
 7. Nya lagar 2017
 8. Förbjud religiösa friskolan
 9. Peter springare
 10. Leif ivan karlsson morfar

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+