Sverige har en utmaning gällande flyktingar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sverige har en utmaning gällande flyktingar Senaste nytt om flyktingkrisen

Sverige har en utmaning gällande flyktingar - Utbildningssatsningar löser inte den svenska integrationen. Det säger den tunge tysk-amerikanske ekonomen och arbetsmarknadsexperten Michael Burda till SvD.

Michael Burda har forskat kring den tyska arbetsmarknaden i 25 år. Han har särskilt studerat effekterna av den stora reformen 2005 som ledde till kraftigt ökad sysselsättning i Tyskland.

Då valde den tyska regeringen, på grund av de problem som den då 15 år gamla sammanslagningen lett till, att tillåta lägre löner och samtidigt sänka arbetslöshetsersättningen.

Idag har Tyskland den lägsta arbetslösheten på 30 år. Utvecklingen jämfört med exempelvis Frankrike är slående. Den tyska arbetslösheten ligger på en avsevärt lägre nivå än den franska, trots att den ekonomiska tillväxten i de båda länderna de senaste 15 åren, enligt Burda, inte skiljer sig åt på något avgörande sätt.

- Det är bevisat att den här utvecklingen till stor beror på den reform man genomförde 2005.

Enligt Burda finns paralleller mellan Tyskland då och Sverige nu. Han tycker att många av östtyskarna som 1990 blev en del av Tyskland kunde liknas vid migranter. Och det var detta, menar han, som femton år senare tvingade fram en reform.

- Sverige har en utmaning när det gäller flyktingarna. Den svenska modellen för lönesättning är helt enkelt inte anpassad för en sådan händelse, säger Burda.

Burda säger att en stor del av de flyktingar som kommit har en lägre utbildningsnivå än de sämst utbildade svenskarna.

- Frågan blir då vad man ska göra med dem? Svaret är att möjligheten till lägre löner är det enda möjligheten om de här personerna ska kunna få ett jobb.

Burda tycker att de subventionerade anställningar som erbjuds i dag är ett dåligt alternativ. Istället tycker han att lägre löner som kompletteras med individuella statliga inkomstbidrag, i stil med det som användes i Tyskland, är en bättre lösning.

- Jag var orolig för att den tyska reformen skulle leda till ökad fattigdom men det lyckades man undvika genom att man kompletterade med bidrag, säger Burda.

I den svenska debatten har Socialdemokraterna bemött förslag om lägre löner för lågutbildade med ökade satsningar på utbildning. Det tror inte Burda på.

- Det låter bra men problemet är att folk inte kan utbildas tillräckligt snabbt, det tar många år. Det handlar ofta inte bara om att lära sig tyska eller svenska. För en arabisktalande med låg utbildning handlar det också om att lära sig skriva.

Erfarenheterna från Tyskland visar, enligt Burda, att det krävs uppoffringar från fackligt håll för att få in personer med låg utbildning på arbetsmarknaden. Han efterlyser en bred överenskommelse mellan regeringen och arbetsmarknadens parter för att reformera den svenska arbetsmarknaden.

- Nyckeln skulle kunna vara något slags avtal där regeringen lovar att satsa mer på utbildning samtidigt som facken går med på lägre lönenivåer under ett antal år.

Källa - 2017-07-05 22:10

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+