Sverige måste investera mot segregationen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sverige måste investera mot segregationen Senaste nytt om flyktingkrisen

Sverige måste investera mot segregationen - Vårt land har starka statsfinanser, även i ljuset av riskerna med brexit och italienska banker. Vi har råd att investera för sammanhållning, skriver debattörerna Anders Österberg (S) och Mats Engström.

De sociala klyftorna växer i storstäderna. Det visar Svenska Dagbladets angelägna artikelserie om integrationen i Sverige. Statistiska Centralbyrån gav en liknande bild av utvecklingen i landet i sin nya integrationsrapport som kom strax efter midsommar. Texten är skrämmande läsning men hamnade i skuggan av britternas nej till EU.

Nyanlända flyktingar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, enligt SCB. Sju år efter mottagandet hade bara var tredje kvinna jobb. För män var siffran ungefär 50 procent. Många unga födda utanför Europa hamnar utanför. Var sjätte av dem (16-24 år) varken jobbade eller studerade år 2013. Segregationen är stark. De flesta flyktingar hamnar i områden med låg inkomstnivå.

Denna utveckling är farlig. Regeringen presenterade under Almedalsveckan initiativ för att stärka utsatta områden och motverka segregationen. Det är en välkommen signal om att problemen tas på allvar. Men mer behövs.

Alla barn ska ha rätt till bra uppväxtvillkor. Det kräver både satsningar på skolor i förorterna och på mindre orter där eleverna har låga skolresultat. Det fria skolvalet kan reformeras genom att närhetsprincipen stärks i grundskolan och genom ett samlat statligt ansvar för gymnasieskolorna i en viss region. Andra angelägna reformer är åtgärder mot barnfattigdom, för bättre förskola och fritidsverksamhet, mer resurser till barnpsykiatrin, och mångfaldsmål i alla skolor. Alla kommuner bör se till att elever erbjudas gratis läxhjälp, och statsbidraget för ideella organisationers läxhjälp åt gymnasieelever bör återinföras.

Bostadsbyggandet måste öka, inte minst av hyresrätter. Utöver de förslag som regeringen lagt fram behövs bland annat sanktioner i bostadsförsörjningslagen mot kommuner som inte tar sitt ansvar, och en mer aktiv användning av allmännyttan. Reglerna för eget boende (EBO) måste göras om.

Investera för jobb och sammanhållning. Gör en rejäl satsning på förnyelse av miljonprogrammet. Rusta upp både husen och utemiljön. Se till att föreningsliv och studieförbund kan bygga ut sin verksamhet för barn och ungdomar där det behövs mest. Ge stöd till de många eldsjälar i områdena som gör fantastiska insatser. Öka omfattningen av de förslag regeringen lagt fram om bland annat bristyrkesutbildningar och beredskapsjobb. Skapa fler snabbspår in på arbetsmarknaden och bygg ut antalet platser.

Behandla trygghet som en rättvisefråga genom bland annat förebyggande arbete och ökade resurser till polisen. Dagens utveckling med skottlossningar och knarkhandel är oacceptabel. Bidra till tillit och gemensamma grundvärderingar genom fler mötesplatser och arbete mot extremism.

Bryt den strukturella diskrimineringen av svenskar med utländsk bakgrund. Gå systematiskt igenom regelverk och arbetssätt som skapar murar. Stärk arbetet för mångfald inom skattefinansierad verksamhet, inklusive mål för andelen chefer och fler diskrimineringskontroller.

Öka resurserna till hälso- och sjukvården. Se över vårdvalsreformerna. Satsa på psykiatrin, stärk traumakompetensen och kunskapen om mångkulturell vård. Ge Folktandvården mer pengar.

Prioritera Europapolitiken. Nästa långtidsbudget inom EU behöver innehålla större satsningar för integration samtidigt som länder som inte tar emot flyktingar bör få minskat ekonomiskt stöd.

Sverige har klarat stora samhällsutmaningar tidigare. Urbaniseringen efter andra världskriget möttes med bostadsbyggande och utvecklad välfärd. Barnomsorgen blev en internationell förebild. Investeringar i fjärrvärme, avloppsrening och modern kollektivtrafik bidrog till moderniseringen av Sverige.

Samma politiska mod och förmåga att lyfta blicken behövs i dag.

förbundsordförande Unga Örnar och riksdagsledamot (S)

författare till rapporten "Mångfald och sammanhållning" (Tankesmedjan Tiden)

Källa - 2016-07-30 16:27

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+