Sverige strider vidare för EUs asylpaket

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sverige strider vidare för EUs asylpaket Senaste nytt om flyktingkrisen

Sverige strider vidare för EUs asylpaket - Trots envis oenighet bland EU-länderna vägrar Sverige att ge upp EU:s stora asylpaket.

- Alla måste vara beredda på att ställa upp, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Än en gång diskuteras i dag EU:s stora asylreform på ett ministermöte i Bryssel.

Än en gång väntas inte någon enighet.

Faktum är att frågan knappt rört sig över huvud taget sedan i fjol våras, vilket fått EU-kommissionen att börja mana medlemsländerna till tillfälliga lösningar för att komma vidare.

Från svensk sida står regeringen ändå fast.

- Vi vill ju ha en permanent lösning. Vi vill ha ett sammanhållet paket. Det är klart att jag får väl se vad kommissionen har att säga på mötet om eventuella tillfälliga lösningar - men det är en permanent lösning vi är ute efter, säger Morgan Johansson på väg in till mötet.

- Huvudfrågan för oss är att alla medlemsländer måste vara beredda att ta ansvar för flyktingsituationen totalt sett och för migrationen och också vara beredda att dela på ansvaret.

Den stora asylreformen innehåller allt från nya regler för hur asylsökande ska tas emot och behandlas till synen på kvotflyktingar och samarbetet kring flyktingdatabaser. Det som framför allt låst hela frågan är tanken på att ha en obligatorisk omfördelning av asylsökande mellan medlemsländerna om något eller några länder plötsligt behöver ta hand om en stor mängd inkommande.

Det ogillas envist och stenhårt från främst ett antal länder i Östeuropa, med Ungern och Polen i spetsen, vilket med jämna mellanrum lett till uttalanden om att paketet är "dött och begravet".

Morgan Johansson tycker ändå att reformen fortfarande lever.

- Det gör den i allra högsta grad. Det är en stor reform. Det är sju rättsakter som vi talar om, där vissa har gått fortare att förhandla och andra har gått lite långsammare. Det har tagit tid, men jag är övertygad om att vi kommer att hitta möjliga vägar framåt, säger Johansson.

Just nu lär emellertid inte mycket hända.

- Ju närmare EU-valet vi kommer desto svårare har det blivit för länder att röra sina positioner, säger migrationsministern, som i stället hoppas på islossning när väl valet är avklarat i slutet av maj.

- Det brukar ju bli så, när de politiska spänningarna släpper efter val. Då brukar det bli lättare att kompromissa, säger Morgan Johansson i Bryssel.

Sju förslag som lades av EU-kommissionen under 2016 behandlas sedan lång tid tillbaka av EU-länderna och EU-parlamentet:

* Förslag om en reviderad Dublin-förordning (kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan).

* Normer för mottagande av asylsökande, inklusive frågan om säkra länder.

* Förslag om när personer ska anses berättigade till internationellt skydd och hur länge de ska få uppehållstillstånd.

* Gemensamma regler för hur skyddet i EU ska fungera.

* Databaser för jämförande av fingeravtryck och identifiering av asylsökande.

* Skapa en gemensam asylbyrå.

* Nya ramar för vidarebosättning (kvotflyktingar).

EU-parlamentet har enats om sin linje i samtliga förslag. EU-länderna har för sin del ännu inte slagit fast någon gemensam syn kring flera av de mer laddade förslagen - exempelvis Dublin-regler och uppehållstillstånd.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-03-07 12:02

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+