Trump är ingen isolerad sjuka

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Trump är ingen isolerad sjuka Senaste nytt om flyktingkrisen

Trump är ingen isolerad sjuka - Sedan fyra år tillbaka arrangerar det tyska förlaget Blätter en föreläsningsserie där några av tidens intellektuella tungviktare bjuds in till Berlin för att tala om demokratins utmaningar. Thomas Piketty, Naomi Klein och Paul Mason har tidigare år skapat köer med framför allt unga intellektuella till det gigantiska auditoriet på Haus der Kulturen der Welt.

Förra veckan var det Wendy Browns tur.

Wendy Brown är stridbar professor i statsvetenskap på Berkeley. Hon har granskat kapitalismens påverkan på mänskliga relationer och synat den återuppväckta tendensen att bygga murar, långt innan de spolar av taggtråd som nu rullats ut runtom i Europa ens var i produktion. Som partner till feministikonen Judith Butler utgör hon dessutom ena hälften i ett av det akademiska USA:s verkliga power couples.

Med sig till Berlin hade Brown en timmes skarpt argumenterande tal om ett av den västliga demokratins största hot: Donald Trump. Så dags nu med en analys av de underströmmar som bar Trump till Vita huset. Samtidigt har jag börjat känna en viss oro över den karaktär av spektakel som präglar europeisk rapportering om Trump. De strukturer som gav honom stöd att forma sin, enligt Brown, auktoritära, antidemokratiska och plutokratiska regeringspolitik har hamnat i skuggan. Istället har Trump börjat behandlas som en isolerad sjuka - lite riksrätt, så ska nog allt bli bra - och inte som ett symptom på något större.

Därför är det viktigt att analyser av Trumps stöd fortfarande får utrymme och spridning.

Wendy Brown pekar på tre grupper som varit avgörande. Den ena består av människor som längtar efter auktoriteter. De senaste årens ökade förståelse för den här tendensen har blivit ett otroligt populärt verktyg i analyser där höger-vänster-skalan inte längre fungerar. Med Trumps förkärlek för presidentdekret har de som längtat efter ett ledarskap som inte frågar om lov fått sin man.

Den andra gruppen kallar Brown för apokalyptiska populister, människor som upplever sig som socialt och ekonomiskt kastrerade. Deras vrede uttrycks via trollkonton på sociala medier eller genom alt-högerns propagandasajter.

I den tredje kategorin återfinns arbetarklass och lägre medelklass som upplevt sig detroniserade och åsidosatta av de senaste decenniernas politik till förmån för satsningar på andra, tidigare exkluderade grupper.

Alla tre grupperna domineras av vita, 35 år eller äldre. De flesta saknar akademisk utbildning. Hos alla tre finns en rädsla eller antipati för det främmande, en rädsla som kan instrumentaliseras politiskt genom bilder av hotfulla flyktingströmmar, globalisering och internationell terrorism.

Hur blev det så? Decennier av nyliberal politik, menar Wendy Brown. Det paradoxala är bara att Trumps nationalistiska och protektionistiska USA är många nyliberalers mardröm. "De motsätter sig detta lika starkt som socialism. Trump är nyliberalismens Frankensteins monster", säger Wendy Brown.

En genomgripande faktor i Browns argumentation är genus. Den gamla slagpåsen arga, vita män hade en avgörande betydelse för Trumps seger. Samtidigt lades också över hälften av de vita kvinnornas röster på Trump. Något som Wendy Brown konstaterar i förbifarten. Med hennes förmåga att vigt röra sig mellan olika teoribildningar hade en analys av vilka mekanismer som ligger bakom de vita kvinnornas sympatier för Trump kunnat bli högintressant.

Nu hamnar kvinnorna bakom Trump återigen - bakom Trump.

Källa - 2017-07-04 16:25

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+