Vd Sverige har en dopad tillväxt

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Vd Sverige har en dopad tillväxt Senaste nytt om flyktingkrisen

Vd Sverige har en dopad tillväxt - Hur hållbar är Sveriges höga tillväxt och vilka reformer behövs? Hur påverkas ekonomin av en allt mer digitaliserad och automatiserad värld? Frågorna är många inför morgondagens SvD Financial Forum.

Sverige står inför stora utmaningar och vi får inte bedra av oss av höga tillväxtsiffror. Det säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare och en av talarna på SvD:s konferens Financial Forum.

- Tillväxten är dopad av en svag krona och det stora inflödet av flyktingar. Vi behöver göra reformer som stärker svensk konkurrenskraft.

Maria Rankka lyfter fram bostadsmarknaden.

- Bostadsmarknaden är ett sänke för tillväxt och konkurrenskraft i Stockholm.

Vad behövs?

- Vi behöver få högre rörlighet på det ägda och hyrda beståndet och vi behöver underlätta byggandet. Det går inte att bygga bort bostadskrisen, rörligheten är central. Hyresregleringen är för rigid, flyttskatten är för hög, där krävs ändringar, säger Maria Rankka.

På onsdagen samlas en stor mängd talare och åhörare på Grand Hotel i Stockholm för årets upplaga av konferensen. Årets forum sker i en tid då världen fortfarande smälter att Donald Trump vann presidentvalet i USA och att britterna har påbörjat processen med att lämna EU. Sverige kommer att påverkas av båda händelserna men ännu vet ingen riktigt hur.

Sverige har också egna utmaningar, inte minst med en tudelad arbetsmarknad där arbetslösheten är långt högre bland utrikes födda än inrikes födda. Hur alla som flytt till Sverige ska komma i arbete kommer att analyseras av professor Lars Calmfors som också talar på konferensen.

- Det handlar om utbildning, om arbetsmarknadspolitiska åtgärder men också om att skapa nye enkla jobb till lägre löner. Sveriges lönestruktur är för sammanpressad, säger Lars Calmfors.

- I dag är det möjligt att nå konsumenten på konsumentens vis, det är en enorm möjlighet, säger Anna Wikland.

Anna Wikland är sista talare ut på Financial Forum. Innan dess kommer 17 olika personer ha äntrat scenen.

Först ut av alla att tala är vice riksbankschef Martin Flodén. Hans budskap är rakt: penningpolitiken fungerar.

- En stark svensk konjunktur skapar förutsättningar för stigande inflation. När väl inflationen stiger kommer räntorna också göra det.

Men låga räntor leder samtidigt till växande skulder, inte minst hos hushållen?

- De riskerna måste hanteras. Därför behövs riktade åtgärder från andra politikområden, exempelvis ett skuldkvotstak och en översyn av ränteavdragen, säger Martin Flodén.

På SvD Financial Forum samlas beslutsfattare från ledande bolag för att diskutera villkor och utmaningar för den nordiska marknaden under det kommande året. Eventet samlar den innersta kärnan av sakkunniga och bjuder på en omvärldsbevakning som behövs för att fatta bättre beslut. Allt handlar om att rusta Sverige för framtiden både ekonomiskt, politiskt men också intellektuellt. Moderatorer: Louise Andrén Meiton samt Joel Dahlberg.

Källa - 2016-11-29 19:01

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+