Alla närmanden mot Nato måste avbrytas

Senaste nyheterna om Nato

Alla närmanden mot Nato måste avbrytas Senaste nytt om Nato

Alla närmanden mot Nato måste avbrytas - För att vår militära alliansfrihet ska bli trovärdig måste alla närmanden mot Nato avbrytas och värdlandsavtalet rivas upp. Sverige ska inte ha militära övningar med Nato, skriver Hanna Gunnarsson (V).

På midsommarafton landsätter Nato 500 soldater i Skåne. Militärövningen Baltops 2019 är ett tydligt exempel på Sveriges oblyga närmande till Nato. Tillsammans med Finland och sexton Natoländer kommer man bland annat att öva luftförsvar och ubåtsjakt i södra Östersjön. Vänsterpartiet är starkt kritiska till denna gemensamma Natoövning. Den borde inte äga rum på svenskt territorium alls.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Sverige har en lång tradition av militär alliansfrihet. Det är en klok avvägning som har tjänat oss och vår omvärld väl och bidragit till att generation efter generation i Sverige kunnat leva i fred. Ett svenskt närmande till Nato gör det svårare att med trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. Den svenska viljan av att vara Nato till lags är svår att motivera utifrån en säkerhetspolitisk strategi. Nato är en aktiv part för att driva på den negativa rustningsspiralen och i förlängningen även den upptrissade spänningsnivån i och runt Östersjön. Det gagnar varken Sveriges säkerhet eller stabiliteten i vår omvärld.

Baltops 2019 inkluderar 12 000 personer, 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflyg och helikoptrar leds och planeras för av chefen för den amerikanska andra flottan. Sverige kommer att delta med en ubåt och två Visbykorvetter. Svensk försvarsmakt behöver tillfällen att öva. Men att på detta sätt göra det under amerikansk ledning tillsammans med nästintill enbart Natoländer är olyckligt.

Utgångspunkten för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska vara att värna vårt lands säkerhet. Det kräver en modern försvarsmakt som har förmågan att möta de olika former av hot som vårt land kan ställas inför, men som också har möjlighet att vara en fredsbevarande kraft i andra delar av världen. Det är därför Vänsterpartiet står bakom Försvarsberedningens förslag om att stärka totalförsvaret och särskilt det civila försvaret.

Gemensamma övningar, anpassning till Natostandard och inte minst värdlandsavtalet driver däremot Sverige in i ett ökat beroende av kärnvapenalliansen och skapar bilden av Sverige som inofficiell Natomedlem. Tillsammans med fler bilaterala avtal med länder som till exempel Polen eller som en del av den brittiska snabbinsatsstyrkan JEF så binds Sverige allt hårdare vid Nato. Samtidigt som allt detta drar resurser från vårt eget försvar är det svårt att se på vilket sätt det höjer Sveriges försvarsförmåga.

Sverige ska inte vara en bricka i stormaktsspelet. I stället borde vi motverka de verkliga orsakerna till krig och de hot mot Sverige och världen som klimatförändring och de ökande klyftorna mellan fattiga och rika utgör. För oss i Vänsterpartiet är internationella samarbeten en självklar del av ett globalt säkerhetspolitiskt arbete. Lika självklart värnar vi vikten av att kunna agera självständigt i utrikespolitiken. Det är betydligt klokare att självständigt kunna föra en progressiv utrikespolitik än att tvingas in i krig och konflikter vi själva inte valt. Med Trump, Orbán och Erdogan i spetsen är Nato knappast någon garant för säkerheten i vår omvärld.

Hanna Gunnarsson
försvarspolitisk talesperson (V)

Källa - 2019-06-10 16:09

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+