Ambassadör varnar Sverige för kärnvapenkonvention

Senaste nyheterna om Nato

Ambassadör varnar Sverige för kärnvapenkonvention Senaste nytt om Nato

Ambassadör varnar Sverige för kärnvapenkonvention - FN:s kärnvapenkonvention inger “falskt hopp" om nedrustning av kärnvapen, och är helt fel i dagens explosiva läge. Det säger USA:s nedrustningsambassadör Robert Wood i en exklusiv SvD-intervju.

- Sverige bör fundera noga innan man skriver under. En del av vårt säkerhetssamarbete kan hindras av avtalet, säger han.

GENÈVE Den 20 september öppnar FN:s avtal som förbjuder kärnvapen för undertecknande av världssamfundets stater. Men sällan har ett FN-avtal varit så kontroversiellt och hett omdebatterat. Sverige, som varit drivande i processen, beslutade nyligen att utreda frågan ytterligare innan regeringen undertecknar avtalet.

De fem kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike har bojkottat avtalet liksom rader med Natoländer och EU-medlemmar. Kärnvapenmakter som Indien, Pakistan och Israel står också utanför liksom Nordkorea.

USA har kraftfullt drivit motståndet mot avtalet, och när SvD träffar landets nedrustningsambassadör Robert Wood i Genève skräder han inte orden.

- Avtalet inger falskt hopp om nedrustning av kärnvapen. Inga kärnvapenstater eller länder som är beroende av kärnvapen för sin säkerhet är med på avtalet. Det kommer inte att ha någon som helst inverkan på nedrustningen, säger han.

- Det kommer inte heller att minska lagren med kärnvapen med ett enda vapen. Det blir enbart ett politiskt uttalande om ett antal länders missnöje med takten på nedrustning i världen.

Förespråkarna menar just att kärnvapennedrustningen går så långsamt, och att avtalet därmed har ett normativt värde. Det kan bidra till att öka påtryckningar så att kärnvapen avskaffas snabbare än vad ickespridningsavtalet lyckats med.

SvD Världen - omvärldens viktigaste händelser direkt i din mejlkorg

- Vi skulle alla vilja att nedrustningen av kärnvapen gick snabbare. Men i dagens verklighet med svåra internationella säkerhetspolitiska förhållanden är detta omöjligt. Idag behövs avskräckning med kärnvapen mer än någonsin. Främst beror det på Nordkorea. Men titta också på vad Kina gör i sydkinesiska sjön och Ryssland i ert grannskap, säger Robert Wood.

- I en idealvärld finns inga kärnvapen. Men vi lever inte i en idealvärld. Vilket kärnvapenland vid sina sinnens fulla bruk skulle underteckna, ratificera och göra sig av med sina kärnvapen medan den där galne mannen i Pyongyang har kärnvapen ?

Dessutom håller Kina och Ryssland på att modernisera sina kärnvapenarsenaler, vilket Wood anser oroande.

- Kärnvapenavskräckning har hjälpt oss att bevara fred i Europa och norra Asien i 70 år. Varför skulle vi göra något som kan göra det internationella säkerhetsläget ännu farligare och mer spänt än idag?

Han höjer dessutom ett varnande finger till länder som har säkerhetssamarbeten med USA och funderar på att skriva under avtalet - som Sverige.

- Om dessa länder skriver under avtalet kan det bli omöjligt för USA att utföra delar av vårt normala säkerhetssamarbete. Det kan exempelvis bli svårt att utföra rutinmässiga hamnbesök av amerikanska skepp, överflygningar med vissa flygplan och särskilda militärövningar. Detta är allvarliga frågor.

- Avtalet kan hindra kärnvapenstater från att engagera sig i icke-kärnvapenstater i särskilda säkerhetslägen.

Robert Wood uppmanar därför den svenska regeringen “att noga tänka över saken" innan man skriver under kärnvapenavtalet.

Menar du att USA inte skulle ställa upp och skydda Sverige på samma sätt som idag om landet skrev under avtalet?

- Det beror på. Vi skulle inte skära av allt samarbete, men vissa saker kanske inte blir möjliga att göra. Därför bör Sverige ta en ordentlig titt på följderna om kärnvapenavtalet undertecknas.

Wood anser vidare att kärnvapenavtalet skulle underminera det existerande ickespridningsavtalet samt stärka Ryssland.

- Ryssland är ute efter att skapa splittring i Natoalliansen, vilket avtalet riskerar att leda till. Avtalsvännerna underminerar också ickespridningsavtalet genom att sätta upp en ny parallell juridisk mekanism om kärnvapen. Dessutom innehåller avtalet ingenting om verifiering att länder verkligen gjort sig av med vapnen.

Vad gör då USA för att leva upp till ickespridningsavtalet, och avskaffa kärnvapen på sikt i enlighet med NPT:s artikel VI?

- Vi har absolut ett ansvar. Sedan NPT trädde i kraft för 50 år sedan har vi minskat vårt lager med kärnvapen med 87 procent. Från 32 000 till 4400 kärnvapen. I mina ögon utgör det en stor insats.

FN antog den 7 juli i år världens första avtal som förbjuder kärnvapen. Det förbjuder användning, innehav, testning, produktion, utveckling och spridning av kärnvapen. Den 20 september öppnas avtalet för undertecknande. Därefter ska det ratificeras. Avtalet kan träda i kraft 90 dagar efter att det ratificerats av minst 50 länder.

Sedan 1968 finns icke-spridningsavtalet, NPT, som undertecknats av nästan alla stater. Enligt NPT har länder utan kärnvapen förbundit sig att inte skaffa dessa, och de fem länder som då hade kärnvapen har förbundit sig att avskaffa dessa - utan att någon tidsgräns satts.

Idag har nio länder kärnvapen: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och sannolikt Nordkorea. Även i Iran finns kärnvapenambitioner.

Minst 90 000 människor dog 1945 i Hiroshima av ett enda kärnvapen. Dagens modernare kärnvapen tros kunna döda mångdubbelt mer. Idag finns fortfarande 15 000 kärnvapen kvar att nedrusta.

Källa - 2017-09-08 18:11

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+