Danmark har sålt öar till USA förr för 102 år sedan

Senaste nyheterna om Nato

Danmark har sålt öar till USA förr för 102 år sedan Senaste nytt om Nato

Danmark har sålt öar till USA förr för 102 år sedan - Det är 102 år sedan USA köpte ett landområde av en annan stat. Då handlade det om Jungfruöarna. Säljare: Danmark. Och det är långt ifrån enda gången som USA har köpt mark av andra stater.

Man kan skratta åt Donald Trumps krav på att få köpa Grönland av Danmark - och det är det många som gör. Presidentens utspel har klassats som galet av flera bedömare. Men historiskt sett har sådana landaffärer varit vanliga.

Även om USA:s väg till världsherravälde ofta förknippas med krig, har landet faktiskt förvärvat mycket stora delar av sitt eget territorium genom just markköp från andra stater.

USA har dessutom köpt landområden av Danmark förut. Man ska till och med ha lagt ett bud på Grönland på 40-talet.

Här är några av USA:s största landaffärer genom tiderna.

Semesterparadiset Jungfruöarna kallades länge för Danska Västindien och var - som det äldre namnet antyder - en dansk slavkoloni. Det danska västindiska kompaniet koloniserade öarna och anlade sockerplantager där 1672. I mitten av 1700-talet köptes flera av öarna av Danska kungahuset.

Danmark beslutade sig för att sälja sina jungfruöar till USA under första världskriget. Pris: 25 miljoner dollar. De sista danskarna lämnade öriket 1917. Amerikanerna är dock inte de enda nationer som har Jungfruöar inom sina territorier - det har även Storbritannien och Spanien.

USA har försökt köpa Grönland från Danmark tidigare, enligt den amerikanska nyhetsjätten CNN. Sådana planer ska ha diskuterats efter andra världskriget. Trevaren ska ha gjorts 1946 i början av det kalla kriget, när USA byggde ut sina militärbaser för att möta det växande hotet från Sovjetunionen.

Något köp blev det som bekant aldrig den gången, men USA fick till slut bygga den stora Thule-basen för sitt stridsflyg på ön och kort därefter gick Danmark med i Nato. Thulebasen stod klar 1951. Den utgör i dag en viktig del i USA:s missilförsvarssystem för angrepp österifrån.

På våren 1867 satt den ryska tsaren Alexander II med tomma kassakistor efter att några år tidigare ha avskaffat livegenskapen i sitt stora medeltidsrike. Det ryska riket låg hopplöst efter sina europeiska grannar i industrialiseringens tidevarv och tsaren var i akut behov av pengar.

Lösning: Alaska såldes till USA för sju miljoner dollar. Den amerikanska tanken bakom köpet var att kunna konkurrera med britterna om Asienhandeln. Alaska visade sig med tiden ha stora naturtillgångar.

I december 1898 slutade det spansk-amerikanska kriget med att USA köpte ögruppen Filippinerna av Spanien för 20 miljoner dollar. Kriget mellan de två stormakterna hade egentligen handlat om Kuba och kontrollen över sockerproduktionen i Karibien.

Filipinerna, som varit en spansk koloni sedan 1500-talet, bytte ägare som en del i fredsuppgörelsen eftersom det hade ett strategiskt läge i Stilla Havet. Filipinerna blev självständigt 1946 men USA behöll militärbaser i öriket fram till 1992.

USA:s genom tiderna mest kända affär torde vara Louisianaköpet. Landområdet, som köptes in från Frankrike 1803, innebar att USA fördubblade sin storlek över en natt. Bakgrunden till affären var att Napoleon behövde stärka sin krigskassa i kriget mot britterna.

Köpesumman blev 15 miljoner dollar och affären brukar räknas till president Thomas Jeffersons största framgångar. Köpet omfattade allt land väster om Mississippi-floden bort till Klippiga bergen. Det utgör ungefär en fjärdedel av dagens USA.

De amerikanska pensionärernas eget paradis Florida är en ganska ny del av USA. Landtungan som pekar ner mot Karibien köptes in från Spanien 1819−21 genom det så kallade Adams-Onísfördraget. Affären fick sitt namn efter den spanske diplomaten Luis de Onís och USA:s dåvarande utrikesminister John Quincy Adams.

Den senare blev USA:s sjätte president några år efter affären. Huvudsyftet med överenskommelsen var att reglera de oklara gränserna mellan USA och Spaniens gamla besittningar i Mexiko, som blev en självständig stat vid denna tid. På 1850-talet betalade USA ut 15 miljoner dollar i efterhand till den mexikanska staten för att man hade erövrat Kalifornien, Nevada, Arizona och Utah.

Man bör heller inte glömma att en av den amerikanska historiens mest symbolladdade affärer var ett markköp. Den 24 maj 1626 övertog handelsmannen Peter Minuit Manhattan från den lokala indianstammen. Enligt sägnen köptes halvön för en spottstyver. Stora delar av dagens New York står på landområden som betraktades som inköpta av de första europeiska kolonisatörerna.

Affären bör dock snarast ses som en kolonial erövring, enligt de flesta historiker, och Peter Minuit var vallon från dagens Belgien och jobbade för Hollands räkning. Han grundade därefter kolonin Nya Sverige vid Delawarefloden 1638. USA blev ett självständigt land den 4 juli 1776 efter att ha gjort uppror mot den engelska kolonialmakten.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-08-19 19:30

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+