Dom väntar för bosnisk befälhavare

Senaste nyheterna om Nato

Dom väntar för bosnisk befälhavare Senaste nytt om Nato

Dom väntar för bosnisk befälhavare - I dag väntas dom mot den bosniske befälhavaren Naser Orić, som står åtalad i Sarajevo för att ha mördat tre serbiska krigsfångar under Bosnienkriget 1992-1995.

Naser Orić ledde bosniakernas styrkor i Srebrenica under konflikten i Bosnien-Hercegovina på 1990-talet och är bland sina anhängare känd som "Srebrenicas försvarare". Vid massakern i Srebrenica i juli 1995 dödades runt 8 000 bosniakiska pojkar och män i det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget.

Det är inte första gången Orić står åtalad för krigsbrott. 2006 fälldes han av FN-domstolen för det forna Jugoslavien i Haag och dömdes till två års fängelse, men överklagade och frikändes 2008. Några år senare åtalades han igen, men friades 2017 av en domstol i Sarajevo.

Rättegången följs noggrant i regionen, som fortfarande präglas av etniska motsättningar. Åtalet är ett i raden mot bosniaker på senare tid. Efter det att FN:s krigsförbrytartribunal för det forna Jugoslavien i Haag stängdes 2017 har lokala domstolar tagit över arbetet med att åtala krigsförbrytare och fler bosniaker har åtalats. En majoritet av de som dömts för krigsförbrytelser i Haag har varit serber.

Bosnien-Hercegovina är ett land med drygt 3,5 miljoner invånare, som ligger i de centrala delarna av det som tidigare var Jugoslavien, på Balkanhalvön. Sarajevo är huvudstad.

När staten Jugoslavien kollapsade år 1992 utbröt ett blodigt inbördeskrig där bosnienserberna inte ville erkänna en bosnisk självständighetsförklaring och bildade en egen stat, Republika Srpska. Det efterföljande kriget kännetecknades av krigsförbrytelser och etnisk rensning, till större delen begångna av de bosnienserbiska styrkorna. Vid massakern i Srebrenica i juli 1995 dödades runt 8 000 bosniakiska pojkar och män i det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget.

I fredsavtalet i Dayton 1995 delades Bosnien-Hercegovina i två självstyrande delar: Federationen, där främst bosniaker och bosnienkroater bor samt Republika Srpska, där majoriteten är bosnienserber.

På nationell nivå har landet ett tredelat presidentskap, ett presidentråd, som består av en bosniak, en kroat och en serb. Valsystemet har en konstruktion där etnicitet är en bärande del. I Republika Srpska väljs den serbiska representanten och i Federationen väljs den bosniska och kroatiska.

Källa: Landguiden, Nationalencyklopedin

Det forna Jugoslavien utgjordes av dagens Serbien, Montenegro, Kosovo, Makedonien, Kroatien, Slovenien och Bosnien-Hercegovina men splittrades under flera krig på 1990-talet.

I Bosnien pågick kriget från 1992 till 1995 mellan främst tre parter: den bosniakiskt dominerade regeringsarmén, bosnienkroatiska styrkor i väst och syd samt bosnienserbiska styrkor i nord och öst. Trots att FN-styrkor fanns på plats redan från 1992 dröjde det fram till hösten 1995 innan striderna tog slut, främst framtvingat av omfattande Nato-attacker mot den bosnienserbiska armén.

I och med Dayton-avtalet i november 1995 skapades det politiska system som fortfarande råder i Bosnien, med en komplicerad maktdelning mellan bosniaker, kroater och serber.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-11-30 06:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Menscertifiering
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Nato övning norge
 5. Militärövning gotland2017
 6. Angela merkel och trump nato
 7. Militärövning gotland2017
 8. Nato stridsvagnar till baltikum
 9. Wallströmdoktrinen
 10. Zlatan ibrahimovic reaction language:SV

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+