Dra lärdom av 15 års misslyckat krig

Senaste nyheterna om Nato

Dra lärdom av 15 års misslyckat krig Senaste nytt om Nato

Dra lärdom av 15 års misslyckat krig - Sverige är åter på väg in i ett meningslöst krig i Afghanistan med USA och Nato som tongivande krigsherrar. Det är mycket sorgligt. Liksom tidigare lägger regeringen dimridåer kring ett fortsatt krig, skriver ett flertal debattörer.

Sverige har deltagit i USA:s och Natos krig i Afghanistan i mer än femton år. Nu vill regeringen att riksdagen skall besluta om en fortsättning av kriget. Vi trodde inte att detta var möjligt efter det att regeringens egen utredare dömde ut den tidigare svenska krigsinsatsen som ett totalt misslyckande. Den norska utredningen om kriget kom fram till samma slutsatser. Vi trodde att Sverige fått nog av krig i Afghanistan.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Regeringen föreslår i propositionen av den 26 oktober 2017 att riksdagen skall besluta om fortsatt 50 svenska militärer i Afghanistan.

Det hävdas att Sverige skall fortsätta av sociala och humanitära skäl. Att vi också i det nya engagemanget skall ha en icke stridande trupp där. Men detta är i dag en fiktion som inte har den minsta trovärdighet. Sverige skall delta under Natos ledning och befäl i ett återupptaget storskaligt krig. Efter president Donald Trumps tal i augusti i år finns inte längre något tvivel om saken. Han utlovade en upptrappning av kriget med minst tretusen soldater och får stöd av Nato-chefen Jens Stoltenberg som vill öka Nato-styrkan. Det skall läggas till de minst trettontusen USA/Nato-soldater som redan finns i Afghanistan. President Trump avfärdar allt tal om en bortre gräns för USA/Natos närvaro i landet och rustar för ett krig utan slut. Man är inställd på att bomba talibaner var de än befinner sig. Men USA, Nato och Sverige bortser från den uråldriga traditionen att utländska soldater aldrig är välkomna i landet. Det "nya" kriget blir ett nytt tragiskt misslyckande.

Fullskalekriget är nu åter i gång. Åter flyger amerikanska B 52:or över Afghanistan och släpper bomblast efter bomblast. Bomberna dödar också civila människor. Antalet flygattacker ökade med 50 procent under september i år jämfört med augusti månad. Det är den högsta siffran på flera år. Bombattackerna drabbar urskillningslöst. De civila offren för bombningarna har i år ökat med 50 procent jämfört med förra året. Det amerikanska CIA har återupptagit sina specialoperationer för att likvidera afghanska motståndsmän och -kvinnor.

Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen i propositionen inte informerar om det utan bara skriver att USA skall öka sin styrka. Det svenska deltagandet baseras ju på USA:s och Natos upptrappning av kriget. Vi hoppas att riksdagen kommer att påpeka detta i utskottsutlåtandet.

Det kan tyckas att femtio svenska soldater i Afghanistan inte gör vare sig till eller från. Betydelsen ligger på det politiska planet. USA och Nato vill räkna in Sverige som en av sina allierade. USA lägger stor vikt vid att ha med andra länder i kriget.

Sverige ämnar delta i ett krig som saknar folkrättsligt stöd och det finns inget FN-mandat. Precis som var fallet när USA och Storbritannien startade bombkriget 2001 utan klart FN-mandat. Svenska soldaterna har inga blå baskrar utan bär Nato-hjälmar.

Den svenska regeringen hänvisar till att man är inbjuden av regeringen i Kabul. Men en inbjudan till intervention är olaglig om en regering saknar kontroll över stora delar av territoriet. Idag har regeringen i Kabul kontroll över endast hälften av landet. Det är folkrättsstridigt att utländska trupper går in i ett pågående inbördeskrig och försöker avgöra hur landet skall styras.

Som militärt alliansfritt land borde Sverige hålla på folkrättens principer. Ett fortsatt deltagande i Afghanistankriget riskerar att undergräva både tilltron till och respekten för vår alliansfrihet och till folkrätten.

De barn som växer upp i Afghanistan i dag har precis som sina föräldrar bara upplevt krig i hela sina liv. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder med stor utbredd korruption och narkotikaproduktion, som ökat markant under krigsåren. Afghanistan är ett förött land präglat av misär, nöd, lemlästade människor och människor på flykt och analfabetism som inte kan bombas bort.

Vi känner sorg och bedrövelse över att vårt land vill fortsätta kriget i Afghanistan.

Maria-Pia Boethius

författare och journalist

Anders Ferm

tidigare FN-ambassadör och vice-president FN:s generalförsamling

KG Hammar

tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan

Sven Hirdman

tidigare ambassadör

Lars-Gunnar Liljestrand

tidigare ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet

Tomas Magnusson

tidigare ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

Thage G Peterson

tidigare försvarsminister och riksdagens talman

Maj Britt Theorin

tidigare nedrustningsambassadör

Källa - 2017-11-06 14:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+