Efter Patriotaffär Sveriges guldkort förnyat med Nato

Senaste nyheterna om Nato

Efter Patriotaffär Sveriges guldkort förnyat med Nato Senaste nytt om Nato

Efter Patriotaffär Sveriges guldkort förnyat med Nato - Nato har förnyat Sveriges nära partnerskap ­- guldkortet -­ i ytterligare tre år. Beskedet kom en dryg vecka efter miljardaffären med amerikanska Patriotrobotar. Samtidigt fortsätter Nato att kritisera kraven på en kärnvapenfri värld.

Beslutet om det nya guldkortet fattades enhälligt och utan förbehåll i Natos högsta beslutande organ, Nordatlantiska rådet, vid ett möte på torsdagen mellan försvarsalliansens 29 medlemsländer.

För svensk del innebär det att det nära Natosamarbetet kan fortsätta som tidigare inom ramen för det så kallade Enhanced Opportunity Programme (EOP) . Åtminstone tills vidare. Även övriga fyra nära partnerländer omfattas av beslutet: Finland, Georgien, Jordanien och Australien

Militärt står Sverige högt i kurs efter Auroraövningen. Natoländerna behöver inte tvivla på att den militära delen av försvarssamarbetet fungerar. Nato har också tillträde till svenskt territorium enligt värdlandsavtalet som tillämpades för första gången.

Regeringen fortsätter också på den inslagna vägen med olika försvarssamarbeten runt Östersjön. Samtidigt som Natorådet tog sitt beslut i Bryssel var försvarsminister Peter Hultqvist i riksdagen och informerade försvarsutskottet om att samarbetet på nordisk nivå och i den så kallade Norra Gruppen med tio Natoländer plus Sverige och Finland kommer att utvecklas ytterligare.

Dessutom blir det ett nytt trepartsmöte med USA, Sverige och Finland redan våren 2018.

Patriotaffären är ingen stor sak i i Nato, där Turkiets eventuella köp av det ryska luftvärnssystemet S-400 är ett konkret hot. Däremot blev regeringens besked om att sätta amerikanskt luftvärn före den fransk-italienska konkurrenten ytterligare ett kvitto för försvarsministern James Mattis att han kan räkna med Sverige.

Med tanke på USA:s dominans i Nato kan det ha påverkat även beslutet om det förnyade guldkortet. Beskedet kom nu drygt tre veckor efter att Sveriges tidigare EOP-status hade gått ut i slutet av oktober, och en dryg vecka efter Patriotbeskedet. Dessutom dagen innan den franske presidenten Macrons besök vid EU-mötet i Göteborg. Därmed kunde den frågan avföras från den bilaterala dagordningen.

Samtidigt är Sveriges anseende politiskt inom Nato i gungning efter kravet på kärnvapenavveckling.

I ett tal i Vatikanen nyligen konstaterade Natos biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller att antalet kärnstridsspetsar har reducerats kraftigt sedan det kalla kriget upphörde. Frågan är hur nedrustningen ska drivas vidare utan "äventyra internationell fred och säkerhet".

Enligt den biträdande Natochefen bör det göras genom det redan befintliga icke-spridningsavtalet NPT och det nya START-avtalet mellan USA och Ryssland som ska begränsa antalet stridsspetsar till 1 550 på vardera sidan, jämfört med 12 000 för drygt 20 år sedan.

FN-avtalet om kärnvapenstopp är enligt Gottemoeller ingen konstruktiv väg framåt. Tvärtom "bortser" konventionen från den rådande säkerhetssituationen och det som faktiskt sker i Nordkorea:

"Natos farhågor är att kärnvapenförbudet inte kommer att bidra till att eliminera kärnvapenarsenalen, avtalet kan istället underminera många års nedrustningsarbete. "

Sveriges hållning har kritiserats hårt och öppet av tunga Natoländer med USA i spetsen. Även Nato som organisation har tagit det ovanliga steget att kritisera FN-konventionen, i ett uttalande av Nordatlantiska rådet september. Regeringen ska nu låta utreda konsekvenserna.

Oavsett resultatet finns det ingen riksdagsmajoritet för att ratificera avtalet och göra ett undertecknande av FN-avtalet juridiskt bindande. Sannolikheten för att Sverige kommer att tillträda konventionen är därmed obefintlig.

I början av december kommer Margot Wallström att delta i Natos utrikesministermöte. I samband med det kan det komma preciseringar av hur alliansen tänker förhålla sig till regeringens agerande på längre sikt.

Källa - 2017-11-18 11:53

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+