EU och Nato kan komplettera varandra

Senaste nyheterna om Nato

EU och Nato kan komplettera varandra Senaste nytt om Nato

EU och Nato kan komplettera varandra - Daniel Bäckström, om att EU bör ta ett större ansvar för fred och säkerhet. Inte minst gäller det i närområdet.

Vi lever i en tid av global förändring. I Europa innebär Rysslands aggressiva maktspråk och vilja att använda militärt våld att säkerheten har försämrats. Globalt sett tar Kina en större plats och USA vänder sitt fokus inåt och ägnar mindre energi åt globalt samarbete. Den världsordning som vi levt i under lång tid utmanas, när röster för nationalism och protektionism växer sig starkare och internationella spelregler och konventioner ifrågasätts.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

EU ska stå upp för demokrati, frihet och en liberal världsordning, när Ryssland hotar sina grannar och gång på gång bryter mot internationella regler. Det ska inte råda någon tvekan om var EU står, och därför var det glädjande att EU-länderna kunde enas i ett skarpt fördömande och hemkallande av EU-ambassadören i Moskva efter nervgiftsattacken i Salisbury. Det var också bra att en stor grupp av EU-länder gick vidare med fler åtgärder och nationellt utvisade ryska diplomater.

Sverige ska vara en tydlig och pådrivande röst inom EU när Ryssland går över gränsen. Det kan handla om att skärpa sanktionerna mot Ryssland så länge som ockupationen av Krim pågår eller att EU inför Magnitskijsanktioner. Även i Sverige bör möjligheterna att införa en Magnitskijlag nationellt utredas.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget betyder att mer behöver göras för att utveckla och fördjupa de försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena. Vi vill att Sverige går med i Nato snarast möjligt och att det nordiska försvarssamarbetet fördjupas. Det är först med ett Natomedlemskap som det kan nå sin fulla potential. Att EU utvecklas som försvars- och säkerhetspolitisk aktör är naturligt och något som vi är positiva till.

Europa behöver ta ett större ansvar för sin säkerhet. Många EU- länder har under flera år minskat sina försvarsbudgetar även om vi nu ser tecken på ökade försvarsanslag igen. Centerpartiet har varit med och tagit ansvar för en ökad försvarsbudget i Sverige, men ännu mer behövs både på kort och lång sikt. Ländernas minskade försvarsbudgetar har lett till bristande försvarsförmåga och uteblivna investeringar, med bland annat åldrad teknik och föråldrade försvarssystem som följd. Utbildning och övningar för förband har minskat, och likaså möjligheten till militära snabbinsatser.

Centerpartiet vill att EU tar större ansvar för internationell fred och säkerhet, inte minst i närområdet, både civilt och militärt. Det är viktigt att EU har en militär snabbinsatsförmåga och att de stridsgrupper som finns finansieras och används i praktiken.

EU och Nato kan komplettera varandra. Nato ansvarar för det militära försvaret av den europeiska kontinenten medan EU kan bidra till att utveckla de nationella försvarsmakterna, inte minst genom forskning och stöd i utvecklingen av militära förmågor. Gemensamma inköp av försvarsmateriel på stor skala kan pressa kostnader. På så sätt ökar de nationella försvarsmakternas (inklusive Sveriges), såväl som Nato:s försvarsförmåga men också EU:s möjligheter att genomföra insatser utanför unionen.

Att det europeiska försvarssamarbetet är mellanstatligt är fortsatt viktigt för Centerpartiet eftersom vi inte vill ge upp beslutsrätten över vårt eget nationella försvar, hur vår försvarsmakt och dess personal används. Det ska dock vara möjligt för EU att utvecklas djupare på vissa områden, utan att alla länder behöver vara med. I en dynamisk union kan vissa länder gå vidare och fördjupa samarbetet inom olika områden.

Det är ett sätt att säkerställa att EU inte blir handlingsförlamat för att vissa länder säger nej till utveckling och reform, och det är ett sätt att ge medlemsländer och medborgare större möjligheter till flexibilitet. Grunden i EU-samarbetet, de fyra friheterna och den inre marknaden, är allt för viktiga för att det enda alternativet ska vara att lämna unionen om man är missnöjd med utvecklingen inom vissa områden.

Inte alla hot som vi står inför i dag är militära. Vi är stolta över vår demokrati och fria press. Men vi ser att vårt demokratiska samhälle utmanas och undermineras genom att andra länder försöker påverka vad som sägs, hur det sägs och hur vi uppfattar verkligheten. Vår öppenhet och frihet utnyttjas av andra för att nå politiska vinster. Det kan bli vår svagaste punkt i det som kallas hybridkrigsföring, där informations- och påverkanskampanjer används för att skada och påverka samhället utan att använda militärt våld.

Under valåret behöver vi ha särskild uppmärksamhet på det i Sverige. Centerpartiet vill att också detta område stärks i Sverige och inom EU.

Det är i Sveriges och Europas eget intresse att få ut mer av de pengar som läggs på försvar och att kunna möta en mångfald av hot. Brittisk delaktighet i europeisk säkerhet är viktigt även efter Brexit, och naturligtvis måste det även finnas finansiering för att kunna hantera de gränsöverskridande utmaningar vi står inför. Viktigt är också USA:s intresse i europeisk säkerhet. Den transatlantiska länken behöver stärkas långsiktigt och bortom enskilda presidenter.

DANIEL BÄCKSTRÖM är försvarspolitisk talesperson (C).

Läs Björn Fägerstens och August Danielsons artikel Vilken säkerhetspolitiska roll bör EU spela?

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-04-06 07:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+