Europa behöver rusta sig för fred

Senaste nyheterna om Nato

Europa behöver rusta sig för fred Senaste nytt om Nato

Europa behöver rusta sig för fred - Isac Riddarsparre, om att Sverige behöver utveckla en trovärdig försvarsförmåga som kan avskräcka både Ryssland som Kina.

Den som önskar fred måste vara beredd på krig - så lyder den klassiska sentens som redan för 1 600 år sedan formulerades av den romerske generalen Flavius Vegetius Renatuse. Innebörden är att det krävs en stark, avskräckande försvarsmakt för att garantera varaktig fred. Insikten har speglats i nutida uttalanden, däribland från den förre lettiske presidenten Raimond Vejonis, som på Folk och försvars konferens i Sälen 2016 konstaterade att "bara svaghet provocerar Ryssland".

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Man kan önska att budskapet gick hem hos Europas, och i synnerhet Sveriges, politiker.

Ryssland har sedan början av 2000-talet stadigt ökat sina försvarsanslag. Idag uppgår den ryska försvarsbudgeten snävt räknat till ca 4 procent av landets BNP. Det är inte den gamla sovjettidens massiva värnpliktsbrigader som återupprättas: i allra högsta grad satsar den ryska regimen på kvalitet och ny teknik. Hypersoniska kryssningsrobotar, ett femte generationens jaktplan samt nya stridsvagnar är exempel på projekt som inom en snar framtid ska införlivas i landets arsenal.

I samklang med denna utveckling har man också raffinerat stridsdoktrinen. När Krim annekterades 2014 häpnade västerländska experter över den snabbhet och effektivitet som kännetecknade det ryska angreppet. Europeiska länder har få svar på många av de steg Ryssland tagit i utvecklingen av sina militära förmågor.

Men det är inte bara Ryssland som borde orsaka huvudbry i Europa. Kina har ambitioner på att öka sin närvaro. Ett exempel är det järnvägsnät som växer västerut via uppköp av viktiga infrastrukturnoder i samarbetsvilliga europeiska länder, men också via ett ökat intresse för nordostpassagen i Arktis. I takt med att de ekonomiska intressena utomlands växer kommer också Kina försöka slå vakt om dessa.

I dagsläget saknar landet möjlighet att strida i fjärran länder, men i ännu större utsträckning än bundsförvanten Ryssland har Kina investerat i såväl försvarsforskning som materiel. Det kanske mest uppenbara beviset på Kinas ambition att bli en global stormakt är den inhemska konstruktionen av hangarfartyg.

Europa, och i synnerhet Sverige, har gjort långt ifrån tillräckligt för att möta dessa växande hot. Sverige saknar fortfarande Nato-medlemskap, även om försvarsminister Hultqvist försökt kompensera genom ett nätverk av bi- och multilaterala avtal med USA som tyngdpunkt. Men efter den amerikanske försvarsministern Mattis avgång blir den transatlantiska länken mindre pålitlig och Sverige riskerar återigen stå utan säkerhetspolitiskt ankare.

Sverige behöver därför, tillsammans med våra nordiska grannar, EU och Nato, utveckla en trovärdig försvarsförmåga som kan avskräcka såväl Ryssland som Kina.

Till att börja med behöver försvarsanslagen höjas. Detta gäller såväl för Sverige som för resterande europeiska länder som inte har uppfyllt Nato:s tvåprocentsmål. Trenden från de senaste 20 åren har visserligen brutits men mer måste till. Det är dags att ta försvarsfrågan på allvar. Soldat- och officeraryrkena måste göras mer attraktiva med högre löner, fler förmåner och ett välfungerande system för veteraner. Inspiration kan hämtas från USA, där soldater exempelvis ges stipendier till utbildning efter avslutad tjänst. Den europeiska försvarsfonden (EDF) skulle kunna vara ett verktyg för att genomföra nödvändiga reformer.

De nordiska försvarsmakterna kan effektiviseras genom delning av information och förmågor. För Sveriges och Finlands del borde frågan vara särskilt aktuell eftersom inget av länderna för närvarande är med i Nato.

Att rusta Europa kommer också att kräva ändamålsenliga tekniksatsningar. EDF avser dela ut 1,5 miljarder Euro per år fr o m 2020 till olika typer av försvarsforskning och utveckling. Det är en bra början, men summan behöver bli högre om EU ska hålla takten med utvecklingen i Ryssland och Kina. Riktade investeringar för utveckling av genombrottsteknologier inom cyber, AI, elektronisk krigsföring, hypersoniska vapen m m behövs.

USA lägger 3,4 miljarder dollar bara på DARPA - den myndighet som ansvarar för avancerad försvarsforskning - och de enskilda vapengrenarna har ovanpå detta sina egna budgetar för teknikutveckling. Kanske behöver EU en liknande apparat för att säkerställa innovation och kompetens på genombrottsområden.

Uppgiften att prioritera satsningar kommer inte vara enkel. Vilket utrymme ska cyberrymden och det psykologiska försvaret få? En del av EU:s bekymmer går att härleda till utfallet av det amerikanska presidentvalet 2016. Det valet var i sin tur föremål för en intensiv rysk påverkansoperation. Om den ryska inblandningen fällde avgörandet lyckades man i sådana falla skapa djupa klyftor i den västerländska alliansen utan att avfyra ett enda skott. Detta får naturligtvis inte ske igen.

Det råder ingen fråga om att en upprustning av EU:s försvarsmakter innebär stora utgifter och på vissa håll politisk konflikt. Men utan ett starkt försvar kommer Europa utgöra ett maktvakuum, öppet för fientliga militära och politiska äventyr. Om vi önskar varaktig fred måste vi också vara beredda på motsatsen.

ISAC RIDDARSPARRE är ledamot i Centerstudenter International och sitter i Centerstudenternas internationella arbetsgrupp.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-02-04 07:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+