Hur kommer Putin att agera i Syrien?

Senaste nyheterna om Nato

Hur kommer Putin att agera i Syrien? Senaste nytt om Nato

Hur kommer Putin att agera i Syrien? - Alexander Sjumilin, om konfrontationen mellan Ryssland och USA efter kemvapenattacken i Douma.

Vilka är orsakerna till den akuta skärpningen av konflikten i Syrien, som enligt många observatörer kan medföra konfrontation mellan militära förband från Ryssland och USA? Vilka militära åtgärder kan USA och dess allierade vidta för att "straffa" Assads Syrien, och därmed samtidigt Ryssland, för attacken med kemvapen i Douma? Vad kan bli det ryska svaret?

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Novaja gazeta ställde frågorna till Alexander Sjumilin, som är chef för ett analyscentrum kring konflikter i Mellanöstern inom ryska vetenskapsakademins USA- och Kanadainstitut.

- Det som nu händer kring situationen i Syrien har sin början i östra Ghouta, en av Damaskus förstäder. Konflikter har inträffat där regelbundet, men vändpunkten blev rebellernas attack mot Damaskus för en månad sedan, där bland annat regeringskvarteren hamnade under beskjutning.

Det var sannolikt då som beslutet togs att göra slut på östra Ghouta som de-eskaleringszon.

Under ett antal månader fanns inga andra grupperingar i östra Ghouta än grupper fientliga mot Assad. Inte desto mindre konkurrerade de med varandra och hamnade inte sällan i skärmytslingar. Det finns uppgifter om att beskjutningen av Damaskus var en följd av just sådana motsättningar.

- Då fattades beslut om att rensa östra Ghouta helt och hållet.

- Rensningsaktionerna genomfördes på två sätt; genom anfall av regeringstrupper på marken och genom bombningar av ryskt och även syriskt flyg. Uppgiften för dem som anföll från luften var att skrämmas, för att tvinga den lokala civilbefolkningen att agera mot rebellerna och anklaga dem för sitt lidande och försöka förmå dem att lämna området

- I detta syfte upprättades senare de humanitära korridorerna. Eftersom rebeller ur olika grupper hindrade civilbefolkningen från att lämna och försökte använda dem som levande sköldar, gällde det att skapa en situation som trots allt gav möjlighet att rädda människor. Det genomfördes förhandlingar, och en del av rebellerna började också dra sig ur olika städer i enklaven.

- Staden Douma befann sig under den mest hårdföra gruppens kontroll. Gruppens ledare ställde ett antal villkor, och gick inte med på den plan för evakuering av civilbefolkningen, som föreslogs av det ryska försoningscentrum.

- Det viktigaste inslaget i rebellernas motförslag till plan var att lämna kvar en del av deras grupp i staden som en polisstyrka, som i någon mån skulle kunna garantera att den civilbefolkning som vägrade att låta evakuera sig och i stället stannade kvar, överlevde.

- Försoningscentrum gick inte med på planen, och Assads anhängare började därefter använda hårdare metoder.

- Och så kom det till en attack med kemiska vapen.

Svaret kommer att bli en gemensam operation av USA, Frankrike och Storbritannien, som kommer att rikta raketattacker mot vissa mål tillhörande den syriska arméns militära infrastruktur. Särskilt mot anläggningar som har att göra med ammunitionsförråd eller misstänks för att det där pågår tillverkning av kemiska vapen.

Det antas att operationen också kan komma att beröra flygbasen i Khmeimim, där bland annat ryskt flyg finns baserat, eftersom det finns uppgifter om att det Assadflyg som var utrustade med kemvapen lyfte därifrån. Man kan inte utesluta att även Tyskland kommer att ansluta till anfallen. Men det är fortfarande bara spekulationer.

Eftersom det har hörts hot från den ryske generalstabschefen general Valerij Gerasimov om att man kommer att svara på attacker från USA, men inte förekommit några liknande hot mot Frankrike eller England, kan sannolikt de första attackerna komma att genomföras av just fransmännen eller engelsmännen, medan amerikanerna ger dem allt nödvändigt understöd.

Vi påminner om att den ryska sidan avstod från hämndattacker som svar på israeliska flygbombningar av en iransk flygbas på syriskt territorium i närheten av Khama. Det är inte uteslutet att den ryska sidan kommer att demonstrera samma "mjuka inställning" till fransmän och engelsmän, trots att dessa entydigt kommer att befinna sig under befäl av amerikanska generaler.

Ryssarna kommer sannolikt att försöka träffa en överenskommelse med de tre Natoländerna. Upplägget med avskräckning (genom hot om svar) som finns i uttalanden från Gerasimov och Rysslands representant i säkerhetsrådet Vasilij Nebenzia kommer av allt att döma inte att fungera.

Man kommer att utnyttja ytterligare kommunikationskanaler för att se till att bombningarna blir till en symbolisk insats som inte åsamkar Syriens militära potential någon allvarlig skada och som undviker att rysk militär dödas (ett villkor som hittills alltid uppfyllts av amerikanerna), - det är ju till exempel känt att en del syriska flygplan ibland försöker söka skydd på ryska anläggningar.

Det är uppenbart att med en vettig inställning kommer ett hypotetiskt svar från rysk sida att bli endast symboliskt. Om ryssarna skulle kunna skjuta ner en robot eller ett flygplan så kommer det att ske inom ramen för gällande regler. Men om det skulle ske försök att attackera platser där robotarna avfyras (det vill säga ytfartyg eller ubåtar) är detta alternativ till svar helt oacceptabelt, därför att det i sin tur kommer att leda till ytterligare en svarsreaktion, och alltihop kommer att leda till en farlig och i slutändan katastrofal eskalering av konflikten.

Det är knappast någon intresserad av.

Intervju av Tatiana Vasiltjuk

Artikeln har publicerats i Novaja gazeta 10/4.

Översättning: Bengt Eriksson

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-04-12 09:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+