Inga hinder för rysk upprustning

Senaste nyheterna om Nato

Inga hinder för rysk upprustning Senaste nytt om Nato

Inga hinder för rysk upprustning - Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Rysslands beslut att lämna INF-avtalet ritar om kartan för europeisk säkerhet. Den amerikanska administrationens beslut att lämna INF-avtalet grundades på att Ryssland under det senaste decenniet upprepade gånger brutit mot avtalet genom utplacering och testning av robotsystem som definitivt är av medeldistanstyp.

Man har också utplacerat kortdistansmissiler bland annat i Kaliningradområdet, som kan modifieras till längre distanser. I stället för att ställa krav på att Ryssland ska följa avtalets regler valde USA i går slutgiltigt att lämna avtalet. Det ledde som väntat till att också Ryssland lämnar det. Den återhållande effekt regelsystemet ändå har haft finns därmed inte längre på plats.

Det finns nu inga hinder för Ryssland att återgå till den upprustningspolitik som präglade Sovjetunionen på 1980-talet. Strävan var då att genom en omfattande utplacering av medeldistansmissiler, som bara hotade Europa, ställa USA vid sidan om och därmed göra hoten med kärnvapen mot Europa till en renodlad europeisk fråga, utan USA som avskräckande part.

Men det var i en tid då amerikanska presidenter, just då Ronald Reagan, stod för en stark lojalitet med Europa, Nato och det transatlantiska försvaret. Det var ytterst så INF-avtalet kunde komma till. Nu har vi en amerikansk president som upprepade gånger har utpekat EU som en motståndare eller fiende och ifrågasatt Nato och underminerat den gemensamma trovärdigheten. Tveklöst ser vi nu en risk för ökade ryska hot mot Europa och växande frågetecken kring den amerikanska administrationens vilja att stå bakom sina allierade.

Det är mot denna bakgrund som Margot Wallströms och regeringens linje att verka för ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen varit aningslös och i direkt strid med svensk och europeisk säkerhet. Det skulle lämna fältet fritt för regimer, som den ryska, iranska eller nordkoreanska, som hänsynslöst och utan demokratisk opposition bryter mot internationella avtal och sätta demokratier i underläge. Den aningslösa linjen har nu dömts ut av den utredning som regeringen tvingades tillsätta.

I stället för att arbeta utifrån en drömvärlds logik borde en svensk regering ha gått i täten för att ställa krav på att parterna uppfyllde avtalets regelverk. Det borde ha varit självklart för Sverige att få EU att tillsammans med USA att reagera mot Rysslands brott mot avtalet.

Det hade också varit självklart att med våra europeiska vänner reagera mot utplaceringen av kortdistansroboten Iskander, som kan nå medeldistanskapacitet, i Kaliningrad liksom mot fartygsbaserade robotar med motsvarande kapacitet i Östersjön. Men Wallström valde att föra en politik som i praktiken riktade sig mot våra allierade och vänner. Det gav inget. Det var så fel.
Den regering Centerpartiet och Liberalerna överlät makten till har visat sig vara oförmögen att hävda svensk säkerhet och vår roll i det gemensamma europeiska perspektivet.

Nu står vi inför nya säkerhetspolitiska hot i Europa. Det understryker vikten av ett medlemskap i Nato, annars är vi utelämnade till den som hotar oss. Det ställer krav på att vi bidrar till en starkare sammanhållning kring den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och det kräver att vi stärker det svenska försvaret.

Nu behöver vi en svensk utrikes- och säkerhetspolitisk linje som för oss närmare gemensamt europeiskt och transatlantiskt arbete för säkerhet och fred. Ett första steg bör vara en ny utrikesminister som förstår denna verklighet.

Gunnar Hökmark är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP och ordförande i tankesmedjan Frivärld. gunnar. hokmark@ep. europa. eu

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-02-07 07:15

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+